RADIOMETR AT1121/1123 - POMIAR PROMIENIOWANIA X, GAMMA ORAZ BETA

Przenośny, wielofunkcyjny radiometr, dedykowany do pomiaru następujących typów promieniowania X oraz gamma:

▪ promieniowanie ciągłe długotrwałe

▪ promieniowanie ciągłe krótkotrwałe (od 0,03 s)

▪ promieniowanie impulsowe (AT1123) (od 10 ns)


ZASADA DZIAŁANIA

Główną funkcją radiometru jest pomiar promieniowania X oraz gamma w szerokim zakresie mocy przestrzennego równoważnika dawki oraz energii.

Dodatkowa funkcja to detekcja promieniowania beta. Ponadto urządzenie umożliwia pomiar impulsowego i krótkotrwałego promieniowania X wraz z oszacowaniem czasu ekspozycji

oraz detekcją zagubionych źródeł promieniowania.


Radiometr automatycznie zapisuje wartość maksymalnej mocy dawki dla danego okresu pomiarowego oraz jest w stanie zachować do 999 rezultatów pomiarowych w nieulotnej pamięci przez długi okres czasu. Dane można wysłać do komputera w celu opracowania raportu lub analizy.

Podczas pracy detektora następuje ciągła weryfikacja jego poprawności działania.

Zdalne zarządzanie radiometrem oraz zewnętrzne elementy akustyczno-optyczne jako jednostki alarmowe mogą być dołączone do radiometru w celu zbudowania systemu monitoringu radiacyjnego.


ZAKRES ENERGETYCZNY PROMIENIOWANIA FOTONOWEGO

15 keV ÷10 MeV

CECHY URZĄDZENIA

▪ detektor o składzie materiałowym ekwiwalentnym ludzkiej tkance – scyntylator plastikowy

▪ wysoka czułość przy dynamicznych pomiarach i dobrym poziomie niepewności pomiarowej

▪ szeroki zakres pomiarowy z 8 rzędami wielkości i więcej

▪ szeroki zakres energetyczny od 15 keV

▪ pomiar ekspozycji mocy dawki o krótkim czasie trwania (od 0,03 s) dla promieniowania ciągłego

▪ pomiar uśrednionej mocy dawki dla promieniowania impulsowego z czasem od 10 ns

▪opcja zdalnej kontroli pomiarów

▪ ekran LCD o dużych rozmiarach z podświetleniem

▪ zintegrowany system dla stabilizacji LED wykonywanego pomiaru

▪ dźwiękowy i optyczny alarm w przypadku, gdy próg alarmowy jest przekroczony

▪ opcja stacjonarnego systemu monitoringu radiacyjnego z zewnętrznymi sygnalizatorami oraz 4 grupami bezpotencjałowych przekaźników dla kontroli innych urządzeń

▪ możliwość podłączenia do PC w celu transmisji zgromadzonych danych pomiarowych lub stworzenia monitoringu radiacyjnego

▪ trzy typy zasilania

▪ praca w ciężkich warunkach środowiskowych