RADIOMETR AT1125

Przenośny radiometr o bardzo wysokiej czułości, zaprojektowany w celu poszukiwania i lokalizowania źródeł promieniowania gamma, pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki, pomiaru gęstości strumienia cząstek alfa i beta z płaskich, skażonych powierzchni, jaki również monitoringu występowania radionuklidów w danych materiałach używając pojemników Marinelli (0,5 litra).

Dla potrzeb badania zwartości radionuklidów w próbkach, następujące warianty są możliwe do zamówienia:

1) Cs137

2) Cs137, Cs134 + Cs137

3) I131, Cs137, Cs134 + Cs137


ZASADA DZIAŁANIA


Radiometr jest wyposażony w scyntylator typu NaI(Tl) o wysokiej czułości, co umożliwia bardzo szybką odpowiedź na najmniejsze zmiany natężenia promieniowania, nawet na poziomie naturalnego promieniowania tła. Funkcje korekcyjne w zakresie energetycznym od 50 keV do 3 MeV pozwalają na wysoką dokładność pomiaru mocy dawki w szerokim zakresie energetycznym promieniowania gamma. Oprócz detektora scyntylacyjnego, w przypadku radiometru typu AT1125A, dodatkowo wbudowany jest licznik Geigera-Mullera, który w sposób znaczący rozszerza zakres pomiarowy mocy przestrzennego równoważnika dawki. Urządzenie umożliwia opcjonalnie pomiar zawartości radionuklidów zarówno w warunkach laboratoryjnych (z dodatkową osłoną ołowianą oraz statywem) jak i na zewnątrz, już bez osłony, używając tylko pojemników Marinelli.


CECHY

▪ wysoka czułość

▪ zdolność operacyjna w bardzo szerokim zakresie temperaturowym

▪ zintegrowany system pomiaru z funkcją stabilizacji LED

▪ wielofunkcyjność (pomiar mocy dawki, zawartości radionuklidów, gęstości strumienia cząstek)

▪ pamięć danych pomiarowych (do 100 komórek)

▪ możliwość ustawienia progu alarmowego

▪ zapis i transmisja danych do PC poprzez złącze RS-232 lub USB (adapter)


Radiometr może być również dostarczony wraz z zewnętrzną sondą typu BDPS-02, dedykowaną do pomiaru gęstości strumienia cząstek alfa oraz beta przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X oraz gamma.


ZASTOSOWANIA

▪ poszukiwanie, detekcja i lokalizacja źródeł promieniowania jonizującego w ładunku i złomie

▪ szybka odpowiedź co do zawartości Cs137 w grzybach oraz innych owocach lub warzywach

▪ środowiskowy monitoring radiacyjny w obiektach, zakładach przemysłowych, ośrodkach medycznych etc.

▪ diagnostyka X-ray

▪ działalność naukowa

▪ radiologia

▪ urządzenia X-ray, gamma

▪ zdarzenia radiacyjne

▪ urządzenia typu XRF, RTG

KARTA TECHNICZNA URZĄDZENIA