RADIOMETR AT2140 - POMIAR PROMIENIOWANIA X oraz GAMMA

AT2140 to kompaktowy radiometr o dobrej charakterystyce energetycznej, dedykowany do pomiaru przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy równoważnika dawki dla promieniowania gamma.

Urządzenie może być używany do kontroli radiometrycznej przez profesjonalne służby, jak i niewykwalifikowany personel mający do czynienia z promieniowaniem w swoim miejscu pracy, miejscu przebywania, odpoczynku bądź dla celów edukacyjnych.

ZAKRES ENERGETYCZNY PROMIENIOWANIA FOTONOWEGO

50 keV ÷3 MeV

ZASTOSOWANIA

▪ urządzenia X-ray, gamma

▪ straż pożarna

grupa awaryjna

▪ zdarzenia radiacyjne

▪ monitoring środowiskowy

▪ kontrola narażenia na promieniowanie jonizujące

▪ obrona cywilna

▪ instytucje edukacyjne

CECHY URZĄDZENIA

▪ automatyczna kompensacja biegu własnego urządzenia (ang. intrinsic background)

szybka reakcja na każdą statystycznie znaczącą zmianę mocy dawki (restart procesu pomiarowego w momencie znaczącego odchylenia od wartości średniej)

▪ niska waga i małe rozmiary

▪ dług okres pracy na jednym zestawie baterii: 5000 godzin (AT2140) oraz 10000 godzin (AT2140A, AT2140A/1)

opcje złącza USB oraz nieulotnej pamięci pozwalają na stworzenie systemu monitorującego obciążenie dawką pracującego personelu (AT2140A/1)

▪ wskazanie statusu baterii oraz głównych błędów podczas pracy urządzenia

▪ łatwa, intuicyjna obsługa przy pomocy dwóch dużych przycisków

▪ równoległy pomiar dawki i mocy dawki

▪ automatyczne oszacowanie statystycznego błędu pomiarowego

alarm optyczno-akustyczny w przypadku przekroczenia ustawionego progu alarmowego dla dawki i mocy dawki

▪ możliwość pracy w trybie podświetlenia o mniejszym natężeniu (tryb nocny)

▪ dopasowany do pracy w trudnych warunkach wysokich temperatur (AT2140A, AT2140A/1)ZASADA DZIAŁANIA

Zasada działania bazuje na pomiarze natężenia impulsów w czasie, generowanych przez licznik Geigera-Mullera pod wpływem działania promieniowania jonizującego. Konwersja tejże wielkości na jednostki operacyjne następuje automatycznie. Radiometr pozwala na wybór jednego z ośmiu zdefiniowanych progów alarmowych dla dawki oraz mocy dawki.

Kompensujące energetycznie filtry umożliwiają korekcję charakterystyki energetycznej (czułości) w całym zakresie pomiarowym dla promieniowania gamma.

Urządzenie bazuje na mikroprocesorze, który jest odpowiedzialny za kontrolę trybów działania, obliczeń, zapisu w pamięci, wyświetlania wyników pomiarowych oraz funkcji testujących urządzenie.

W wersji AT2140A/1 wyposażony jest ponadto w złącze USB umożliwiające wymianę danych z komputerem, podczas gdy oprogramowanie „Dose Manager” zapewnia następujące funkcjonalności:

▪ odczyt numerów seryjnych oraz nazwy urządzenia;

▪ odczyt danych tzw. "dose log";

▪ reset zakumulowanej dawki oraz danych „dose log”;

▪ odczyt całkowitego czasu pracy oraz całkowitej zakumulowanej dawki w trakcie pracy dozymetru;

▪ konfiguracja dozymetru:

- akceptacja/anulowanie/selekcja progu alarmowego;

- modyfikacja indywidualnego numeru dozymetru;

- dostosowanie interwału akumulacji oraz progów alarmowych;

- akceptacja/anulowanie resetu zakumulowanej dawki poprzez przycisk z poziomu dozymetru.