RADIOMETR AT6130 - POMIAR PROMIENIOWANIA X, GAMMA ORAZ BETA

AT6130 to kompaktowy radiometr przeznaczony do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki oraz przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma, jak również gęstości strumienia cząstek promieniowania beta źródeł lub skażonych powierzchni.

W trybie poszukiwania mierzy częstość zliczeń w jednostce czasu (sekunda) z możliwością kalibracji w stosunku do aktualnej wartości natężenia promieniowania. Dzięki temu, może być użyty do zlokalizowania i odseparowania materiału radioaktywnego spośród złomu lub danego ładunku. Jako jeden z niewielu radiometrów pozwala w trybie wykresu śledzić zmieniającą się moc dawki w zadanym okresie czasu. Ze względu na szeroki zakres energetyczny detektor może być używany przy kontroli dozymetrycznej urządzeń typu X-ray lub innych, generujących promieniowania X.

TRYBY POMIAROWE

TRYB POSZUKIWANIA ŹRÓDŁA

W tym trybie użytkownik może szukać i lokalizować materiał promieniotwórczy w danej przesyłce, złomie lub innym ładunku. Podczas poszukiwania, w celu ułatwienia znalezienia materiału promieniotwórczego, na monitorze wyświetla się skala z symbolami -+ oraz maksymalną wartością skali (10, 100, 1000 lub 1000 s-1). Gdy użytkownik jest bliżej źródła, to marker będzie się przesuwał w kierunku +, a gdy dalej, to marker będzie bliżej symbolu -.

TRYB WYKRESÓW

W tym trybie możemy obserwować wskazania mocy dawki w postaci wykresu. Punkty z wykresu systematycznie są zapisywane w pamięci. Wizualizacja danych pozwala na odczytanie maksimum wartości z danego okresu pomiarowego oraz pewną wykonani pomiarów bez udziału użytkownika w bezpiecznej odległości od źródła promieniowania jonizującego. Użytkownik po pewnym czasie może zweryfikować zmienność pola promieniowania.

TRYB MOCY DAWKI

Domyślny tryb po włączeniu urządzenia, który pozwala mierzyć moc przestrzennego równoważnika dawki. Oprócz wartości mocy dawki wskazywany jest również błąd statystyczny w %. Im dłuższy czas pomiaru, tym wartość błędu będzie spadać.

TRYB DAWKI

Pozwala mierzyć przestrzenny równoważnik dawki.

TRYB GĘSTOŚCI STRUMIENIA BETA

Możliwość pomiaru gęstości strumienia (FLUX DEN) promieniowania beta. Na samym początku należy odchylić filtr (klapkę) znajdującą się na tylnej ściance radiometru).

UWAGA: W tym trybie, wartość tła jest automatycznie odejmowana od wartości wyświetlanej na monitorze. Wartość tła ustala się i zapisuje w innym trybie: TRYB POMIARU TŁA (BACKGROUND).

TRYB POMIARU TŁA

Pomiar natężenia naturalnego tła promieniowania. Wartość ta jest odejmowana automatycznie podczas pomiaru gęstości strumienia cząstek beta.

TRYB ZAPISU

Jednorazowe przyciśnięcie klawisza pozwala na zapis bieżącej wartości. Z pamięci radiometru można odczytać zapisane dane (z poziomu urządzenia). Radiometr wyposażony jest w zegar czasu rzeczywistego, co pozwala na zapis bieżącej godziny i daty, obok wartości wskazania.

CECHY URZĄDZENIA

▪ automatyczna kompensacja biegu własnego urządzenia ( ang. intrinsic background)

▪ dźwiękowy oraz optyczny alarm w przypadku przekroczenia ustawionego progu dla dawki, mocy dawki lub strumienia gęstości cząstek

▪ szybka reakcja na każdą statystycznie znaczącą zmianę mocy dawki (restart procesu pomiarowego w momencie znaczącego odchylenia)

▪ selektywny pomiar promieniowania beta i gamma w mieszanym polu promieniowania

▪ pomiar promieniowania beta m.in emitowanego przez izotopy: Pm-147 (0,225 MeV), Co-60 (0,312 MeV); Tl-204 (0,77 MeV); Sr-90 - Y-90 (2,27 MeV); Ru-106 - Rh-106 (3,5 MeV) /w nawiasie podana jest energia maksymalna piku promieniowania beta danego izotopu/

▪ możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur

▪ w trybie poszukiwań, każdy zarejestrowany kwant (lub cząstka beta) jest sygnalizowany za pomocą sygnału dźwiękowego

▪ aż do 2000 rezultatów pomiarowych może być zapisanych w pamięci nieulotnej wraz z datą i godziną rejestracji

▪ bardzo jasne podświetlenie ekranu LCD

▪ niska waga i małe rozmiary

ELEMENTY OPCJONALNE

▪ dane pomiarowe mogą być przesłane do komputera za pomocą protokołu Bluetooth (opcja)

▪ słuchawki mogą być podłączone do radiometru, jeżeli użytkownik pracuje w głośnym środowisku (opcja)

▪ wysięgnik umożliwia łatwiejsze skanowanie pryzmy materiału oraz zwiększą dokładność pomiaru skażenia powierzchniowego beta (opcja)

▪na życzenie użytkownika, jednostki dozymetryczne mogą być ustawione jako: Sv/h lub rem/h (opcja)

WERSJA AT6130C

W tej wersji, radiometr pozbawiony jest możliwości pomiaru gęstości strumienia promieniowania beta, posiada inną obudową (ABS) oraz węższy zakres pomiarowy.

DANE TECHNICZNE