IDENTYFIKATOR RADIONUKLIDÓW AT6102


Przenośny wielo-funkcjonalny identyfikator radionuklidów zaprojektowany w celu poszukiwania, lokalizacji, pomiaru i identyfikacji radionuklidów. Może być używany do monitoringu radiacyjnego wraz z funkcją automatycznej detekcji położenia geograficznego (GPS). Model AT6102 może również mierzyć promieniowanie neutronowe ( zliczenia w okresie czasu).

ZASADA DZIAŁANIA

Spektrometr działa w trybie ciągłego pomiaru promieniowania: poszukiwanie, detekcja, lokalizacja oraz identyfikacja źródeł promieniowania gamma, detekcja promieniowania neutronowego. Kiedy źródło radioaktywne jest zdetekowane, spektrometr aktywuje alarm oraz identyfikuje kompozycje radionuklidów. Wysocy czuły scyntylator NaI(Tl) w kontekście promieniowania gamma zwiększa szybkość działania. Spektrometr wyposażony jest również w licznik Geigera-Mullera wraz z filtrem, który powoduje kompensację charakterystyki energetycznej przy rozszerzonym zakresie pomiarowym mocy dawki. Dwa zintegrowane liczniki helowe neutronów termicznych w moderatorze z polietylenu są używane w urządzeniu AT6102.

CECHY

 • detekcja promieniowania alfa, beta, gamma oraz neutronowego
 • analiza spektrometryczna w czasie rzeczywistym oraz identyfikacja radionuklidów
 • urządzenie monoblokowe
 • automatyczna akomodacja do zmieniających się wartości naturalnego tła promieniowania
 • tryb ekspercki
 • automatyczne logowanie danych wraz z przypisanymi koordynatami GPS
 • automatyczna stabilizacja LED oraz system kompensacji temperatury
 • powiadomienie akustyczne, optyczne oraz wibracyjne
 • zapis oraz przechowywanie w pamięci rezultatów pomiarowych wraz z widmem
 • praca w szerokim zakresie temperaturowym
 • przesył danych do komputera poprze złącze USB lub Bluetooth
 • możliwość podłączenia zewnętrznych sond pomiarowych (detekcja promieniowania alfa, beta oraz mocy dawki promieniowania neutronowego)

ZASTOSOWANIE

 • zapobieganie nieautoryzowanemu i niekontrolowanemu przemieszczaniu źródeł promieniotwórczych
 • kontrola odpadów promieniotwórczych , odpadów komunalnych, złomu itd.
 • monitoring radiacyjny środowiska, przestrzeni oraz budynków
 • monitoring podczas akcji dekontaminacyjnych
 • wypadki nuklearne
 • przemysł nuklearny
 • produkcja radiofarmaceutyków oraz medycyna nuklearna
 • poszukiwanie geologiczne
 • aplikacje naukowe oraz laboratoryjne