SPEKTROMETR POLOWY (FIELD) AT6101


Przenośne i wielofunkcyjne spektrometry gamma typu scyntylacyjnego mogą być używane zarówno w laboratorium jak i w warunkach polowych. Główną funkcją spektrometru jest identyfikacja radionuklidów (naturalne, medyczne, przemysłowe) bez połączenia z komputerem. Dodatkowe funkcje urządzenia są następujące: detekcja źródeł radioaktywnych pomiar mocy dawki.

ZASADA DZIAŁANIA

Spektrometry są zbudowane z zewnętrznej spektrometrycznej sondy promieniowania gamma oraz jednostki centralnej, przetwarzającej dane. Bardzo czułe detektory scyntylacyjne typu NaI(Tl) są używane do pomiaru i analizy amplitud promieniowania gamma, mocy przestrzennego równoważnika dawki, poszukiwania oraz identyfikacji radionuklidów. Licznik Geigera-Mullera zintegrowany z jednostką centralną jest używany w celu rozszerzenia zakresu pomiarowego mocy dawki promieniowania gamma oraz do monitoringu poziomu promieniowania w pobliżu użytkownika. Zewnętrzne sondy pomiarowe podłączone do spektrometru mierzą promieniowania alfa i beta emitowane ze skażonych powierzchni.

CECHY

 • metoda spektrometrycznego pomiaru mocy dawki z operatorem transformacji "Spectrum-Dose"
 • pomiar mocy dawki promieniowania gamma, gęstość strumienia promieniowania alfa i beta z automatycznym odejmowaniem tła promieniowania
 • automatyczna i ciągła stabilizacja LED skali energetycznej spektrometru
 • kompensacja temperaturowa toru spektrometrycznego poprze zintegrowana sondę temperatury
 • optyczny i dźwiękowy alarm
 • zapis w pamięci około 300 widm

ZASTOSOWANIE

 • radiacyjny monitoring otoczenia
 • kontrola odpadów radioaktywnych
 • kontrola transportu w kontekście materiałów radioaktywnych i źródeł promieniowania
 • monitoring radiacyjny przy złomie i odpadach
 • przemysł nuklearny
 • poszukiwania geologiczne
 • medycyna nuklearna
 • aktywność naukowa
 • sytuacje zagrożeń terrorystycznych