SPEKTROMETR PRZENOŚNY SPRD


Spektrometryczny osobisty detektor promieniowania SPRD to kompaktowe urządzenie zaprojektowane w celu bardzo szybkiej detekcji materiałów promieniotwórczych oraz źródeł wraz z funkcją identyfikacji radionuklidów pochodzenia naturalnego, medyczne oraz przemysłowego.

Zasada działania detektora promieniowania oparta jest na stałym pomiarze częstości zliczeń promieniowania gamma poprzez detektor scyntylacyjny, analizę danych w celu zobrazowania zagrożenia od promieni gamma, pomiar i analizę amplitud wraz z automatycznym przetwarzaniem danych w celu uzyskania wartości mocy dawki i zestawienia radionuklidów (od źródeł promieniowania gamma). Powyższe dane są zebrane w nieulotnej pamięci detektora. Licznik Geigera-Mullera otoczony filtrem jest używany do rozszerzenia zakresu pomiarowego mocy dawki. Filtr pozwala wygładzić zależność czułości w funkcji energii. SPRD posiada wewnętrzny moduł GPS w celu oznaczenia danych pomiarowych odpowiednimi koordynatami oraz zobrazowania na mapie.

ZASTOSOWANIE

 • sytuacje kryzysowe w sektorze przemysłu nuklearnego
 • monitoring radiacyjny podczas operacji dekontaminacyjnych
 • kontrola nielegalnego przewozu materiałów promieniotwórczych
 • zapewnienie ochrony radiologicznej podczas pracy z radioizotopami
 • monitoring radiacyjny w sektorze przemysłu nuklearnego, wydobywczym (ropa naftowa i gaz) oraz innych dziedzinach
 • produkcja radiofarmaceutyków oraz medycyna nuklearna
 • obmiar dozymetryczny oraz mapowanie tzw. "gorących stref" radioaktywnych

CECHY

 • kompaktowy i bardzo czuły na promieniowania gamma
 • analiza widma oraz identyfikacja radionuklidów może być wykonana bez dostępu do PC
 • wewnętrzny moduł GPS dla przypisania koordynatów do wyników pomiarowych
 • złącze USB oraz Bluetooth do podłączenia do komputera
 • co najmniej 700 zapisanych widm może być przechowywanych w podręcznej pamięci
 • niska waga i małe wymiary
 • dźwiękowy, świetlny i wibracyjne powiadomienie o natężeniu promieniowania

OPROGRAMOWANIE

Aplikacja «SpectEx» pozwala na rzeczywiste w czasie wyświetlanie danych wraz z dalszą możliwością analizy danych i przesłania do komputera. Użytkownik za pomocą oprogramowania może swobodnie zarządzać całym systemem plików.