RADIOMETR AT6130 jest przeznaczony do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki oraz przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma, jak również pomiaru gęstości strumienia cząstek promieniowania beta źródeł lub skażonych powierzchni. W trybie poszukiwania mierzy częstość zliczeń w jednostce czasu (sekunda) z możliwością kalibracji w stosunku do aktualnej wartości natężenia promieniowania. Dzięki temu może być użyty do zlokalizowania i odseparowania materiału radioaktywnego spośród złomu lub danego ładunku. 

RADIOMETR AT1121/AT1123
Przenośny, wielofunkcyjny radiometr, dedykowany do pomiaru następujących typów promieniowania X oraz gamma

▪ promieniowanie ciągłe długotrwałe; 

▪ promieniowanie ciągłe krótkotrwałe (od 0,03 s);

▪ promieniowanie impulsowe (AT1123) (od 10 ns).

Miernik wyróżnia się możliwością pomiaru promieniowania X o charakterze impulsowym oraz krótkotrwałym, dzięki czemu można go stosować przy ocenie narażenia użytkowników spektrometrów XRF, lamp RTG oraz defektoskopów pracujących w trybie impulsowym oraz urządzeń typu X-RAY o krótkim czasie ekspozycji. Radiometr sprawdzi się wszędzie tam, gdzie inne urządzenia dozymetryczne z bezpośrednim odczytem wartości zawodzą ze względu na zbyt długi czas odpowiedzi, a użytkownik nie chce decydować się na dawkomierze bierne.

SPEKTROMETR OSOBISTY SPRD

Spektrometryczny osobisty detektor promieniowania SPRD to kompaktowe urządzenie zaprojektowane w celu bardzo szybkiej detekcji materiałów promieniotwórczych oraz źródeł wraz z funkcją identyfikacji radionuklidów pochodzenia naturalnego, medyczne oraz  przemysłowego. 

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT2503 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10)  oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10). Urządzenie jest o bardzo małych gabarytach, które pozwala na ciągłą kontrolę narażenia użytkownika w zakresie przyjętej dawki. Mimo niewielkiej ceny, zapewnia dokładność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo dla użytkownika.

IDENTYFIKATOR RADIONUKLIDÓW AT6102

Przenośny wielo-funkcjonalny identyfikator radionuklidów zaprojektowany w celu poszukiwania, lokalizacji, pomiaru i identyfikacji radionuklidów. Może być używany do monitoringu radiacyjnego wraz z funkcją automatycznej detekcji położenia geograficznego (GPS). Model AT6102 może również mierzyć promieniowanie neutronowe ( zliczenia w okresie czasu). 

SPEKTROMETR POLOWY (FIELD) AT6101

Przenośne i wielofunkcyjne spektrometry gamma typu scyntylacyjnego mogą być używane zarówno w laboratorium jak i w warunkach polowych. Główną funkcją spektrometru jest identyfikacja radionuklidów (naturalne, medyczne, przemysłowe) bez połączenia z komputerem. Dodatkowe funkcje urządzenia są następujące: detekcja źródeł radioaktywnych pomiar mocy dawki ...

KOMORA JONIZACYJNA RAM-ION

Komora jonizacyjna RAM-ION pozwala na skuteczny pomiar impulsowego promieniowania X już od pikosekundowych impulsów. Jest to urządzenie przenośne, zasilane bateryjnie z autoregulowanym zakresem operacyjnym mierzonej wielkości. Używane w przemyśle (badanie nieszczące - non-destructive testing NDT), medycynie (impulsowe aparaty RTG) lub instytucjach naukowych.

MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON (GEIGER-MULLER) pełni rolę urządzenia do pomiaru skażeń powierzchniowych typu alfa, beta i gamma oraz miernika mocy dawki. Jest to możliwe ze względu na dedykowany, okienkowy licznik Geigera – Mullera typu SI8B, o dużej powierzchni detekcyjnej i wysokiej wydajności. Ponadto istnieje możliwość wyboru specjalnego trybu działania monitora (tzw. tryb poszukiwania), do wyszukiwania materiałów radioaktywnych w złomie lub odpadach. Przy zamówieniu dodatkowej opcji zasilania 230V, może również pełnić rolę stacjonarnego urządzenia do pomiaru skażeń

DOZYMETR DMP-2 służy do optycznego i akustycznego sygnalizowania poziomu mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma oraz częstości zliczeń promieniowania beta i gamma. Ze względu na swój przenośny charakter, zabudowany czuły licznik Geigera-Mullera (tuba STS-5) oraz relatywnie niską cenę, może być również wykorzystywany przez osoby prywatne chcące dowiedzieć się o poziomie zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym w swoim otoczeniu ...