SYGNALIZATOR PROGOWY GAMMA ST-018PM

zdjęcieSYGNALIZATOR PROGOWY GAMMA ST-018PM


SYGNALIZATOR PROGOWY GAMMA ST-018PM jest urządzeniem przeznaczonym do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki oraz wykrywania źródeł promieniowania gamma. Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl). Dzięki kompaktowej obudowie wraz z otworami montażowymi, urządzenie można przymocować bezpośrednio do ściany lub innej płaskiej powierzchni.

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

System przeznaczony jest do wykorzystania przez specjalistów, do zadań, których należy kontrola obecności promieniowania gamma oraz wykrywanie materiałów radioaktywnych w zakładach przemysłowych, centrach medycznych, szpitalach oraz innych budynkach. Szczególną cechą przyrządu jest możliwość nastawiania progu sygnalizacji w polu promieniowania względem rejestrowanej aktualnie mocy dawki, co umożliwia lokalizację źródeł i wykrywanie materiałów radioaktywnych. W przypadku wykrywania w trybie mocy dawki istnieje możliwość nastawy jednego progu alarmowego w trybie serwisowym (poprzez oprogramowanie serwisowe u producenta urządzenia).

Dzięki hermetycznej budowie, odporności na wstrząsy oraz bardzo wysokiej czułości, jest szczególnie przydatny, jako wyposażenie przy kontroli wszelkiego rodzaju ruchu rzeczy w celu wykrycia niekontrolowanego przemieszczania się materiałów promieniotwórczych. Sam sygnalizator może być również bardzo pomocny, jako wyposażenie służb ratownictwa technicznego do kontroli miejsc użyteczności publicznej.

BUDOWA

 Sygnalizacja przekroczenia zarejestrowanego tła promieniowania jest realizowana poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny. Istnieje opcja doboru odpowiedniego sygnalizatora bądź wieży sygnalizacyjnej w zależności od aplikacji.

Po włączeniu następuje automatyczna kontrola sprawności przyrządu - sygnalizowane są wszelkie niesprawności. Następuje również zapamiętanie poziomu tła naturalnego promieniowania, po czym sygnalizator przechodzi do trybu pracy. Włączenie alarmu następuje w chwili, gdy poziom promieniowania pochodzący od źródła przekroczy nastawiony próg. 


PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE