SYGNALIZATOR PROGOWY MOCY DAWKI ST-GM (GEIGER-MULLER)

zdjęcieSYGNALIZATOR PROGOWY MOCY DAWKI ST-GM (GEIGER-MULLER)


SYGNALIZATOR PROGOWY MOCY DAWKI ST-GM (GEIGER-MULLER) jest urządzeniem stacjonarnym (zasilanie 230V), przeznaczonym do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki oraz częstości zliczeń (istnieje opcja doposażenia w parametr dawki) dla źródeł promieniowania X oraz gamma. Budowa urządzenia oparta jest o specjalną wersję miernika opartego na zestawie liczników Geigera-Mullera. Dzięki kompaktowej obudowie wraz z otworami montażowymi, urządzenie można przymocować bezpośrednio do ściany lub innej płaskiej powierzchni. Urządzenie może służyć w pracowniach izotopowych, śluzach sanitarno-dozymetrycznych oraz miejscach, gdzie przechowywane są źródła promieniotwórcze. Charakterystyczną cechą sygnalizatora jest szeroki zakres pomiarowy mocy dawki, w którym sygnalizuje jej przekroczenie (do 180 mSv/h).

ZASTOSOWANIE

  • ostrzeganie pracowników w sąsiednich pomieszczeniach pracowni o źródle w pozycji otwartej bądź uruchomieniu aparatu RTG, akceleratora lub innego urządzenia wytwarzającego promieniowania jonizujące

  • sygnalizacja niekontrolowanej próby wyniesienia źródła lub materiału promieniotwórczego z pracowni źródeł zamkniętych, laboratorium wzorcującego, bunkra lub magazynu źródeł bądź odpadów promieniotwórczych

  • sygnalizacja poziomu promieniowania radioaktywnego na zewnątrz (wewnątrz) schronu, bunkra lub innego pomieszczenia w momencie wybuchu nuklearnego, zdarzenia radiacyjnego lub skażenia promieniotwórczego

  • stacjonarny przyrząd dozymetryczny w śluzie sanitarno-dozymetrycznej - istnieje możliwość dołączenia zewnętrznej sondy do pomiaru skażeń ciała lub powierzchni

  • uruchomienie danego urządzenia (blokada drzwi, sygnalizacja zewnętrzna, załączenie filtrowentylacji, zamknięcie źródła) w przypadku przekroczenia ustawionego progu alarmowego

  • ocena narażenia pracowników poprzez zdalną kontrolę mocy dawki, dawki lub skażenia (opcjonalnie istnieje możliwość wbudowania transmisji bezprzewodowej pomiędzy układem detektora a komputerem)

  • podłączenie monitora skażeń do sygnalizatora co umożliwia używanie sygnalizatora jako urządzenia do pomiaru skażeń pracowników w śluzie sanitarno-dozymetrycznej

  • możliwość podłączenia kilku detektorów w celu zwiększenia czułości i wydajności systemu detekcji

BUDOWA

Sygnalizacja przekroczenia ustawionego progu alarmowego jest realizowana poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny. Istnieje opcja doboru odpowiedniego sygnalizatora bądź wieży sygnalizacyjnej w zależności od aplikacji.

Po włączeniu następuje automatyczna kontrola sprawności przyrządu - sygnalizowane są wszelkie niesprawności. Włączenie alarmu następuje w chwili, gdy poziom promieniowania pochodzący od źródła przekroczy nastawiony próg.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA