SYGNALIZATOR PROGOWY MOCY DAWKI ST-GM (GEIGER-MULLER)

zdjęcieSYGNALIZATOR PROGOWY MOCY DAWKI ST-GM (GEIGER-MULLER)


SYGNALIZATOR PROGOWY MOCY DAWKI ST-GM (GEIGER-MULLER) jest urządzeniem stacjonarnym (zasilanie 230V), przeznaczonym do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki oraz częstości zliczeń (istnieje opcja doposażenia w parametr dawki) od źródeł promieniowania gamma. Budowa urządzenia oparta jest o specjalną wersję miernika opartego na zestawie liczników Geigera-Mullera. Dzięki kompaktowej obudowie wraz z otworami montażowymi, urządzenie można przymocować bezpośrednio do ściany lub innej płaskiej powierzchni.

ZASTOSOWANIE

  • ostrzeganie pracowników w sąsiednich pomieszczeniach pracowni o źródle w pozycji otwartej bądź uruchomieniu aparatu RTG, akceleratora lub innego urządzenia wytwarzającego promieniowania jonizujące
  • sygnalizacja niekontrolowanej próby wyniesienia źródła lub materiału promieniotwórczego z pracowni źródeł zamkniętych, laboratorium wzorcującego, bunkra lub magazynu źródeł bądź odpadów promieniotwórczych
  • uruchomienie danego urządzenia (blokada drzwi, sygnalizacja zewnętrzna, załączenie filtrowentylacji, zamknięcie źródła) w przypadku przekroczenia ustawionego progu alarmowego
  • ocena narażenia pracowników poprzez zdalną kontrolę mocy dawki, dawki lub skażenia (opcjonalnie istnieje możliwość wbudowania transmisji bezprzewodowej pomiędzy układem detektora a komputerem)
  • podłączenie monitora skażeń do sygnalizatora co umożliwia używanie sygnalizatora jako urządzenia do pomiaru skażeń pracowników w śluzie sanitarno-dozymetrycznej
  • możliwość podłączenia kilku detektorów w celu zwiększenia czułości i wydajności systemu detekcji

BUDOWA

Sygnalizacja przekroczenia ustawionego progu alarmowego jest realizowana poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny. Istnieje opcja doboru odpowiedniego sygnalizatora bądź wieży sygnalizacyjnej w zależności od aplikacji.

Po włączeniu następuje automatyczna kontrola sprawności przyrządu - sygnalizowane są wszelkie niesprawności. Włączenie alarmu następuje w chwili, gdy poziom promieniowania pochodzący od źródła przekroczy nastawiony próg.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA