DETEKTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE HPGe


Spektrometr HPGe KOAKSJALNY GCD

Detekcja i analiza promieniowania gamma pochodzącego od obiektów środowiskowych w energetyce jądrowej, produktów przemysłowych i rolniczych, medycyny itd...

Spektrometr HPGe PLANARNY GCD

Spektrometr promieniowania gamma oraz X jest przeznaczony do konwersji energii kwantów (gamma i X) do proporcjonalnego sygnału. Rezultat uzyskuje się używając amplitud sygnałów elektrycznych i ich odpowiednich wzmocnień dla przyszłej rejestracji za pomocą specjalistycznej aparatury jądrowej...


Spektrometr HPGe z osłoną ołowianą

Detektor typu koaksjalnego jest używany do pomiaru określonego promieniowania gamma różnych radionuklidów, które znajdują się w próbkach pochodzenia naturalnego i przemysłowego: skały, minerały, żużel, osady, rośliny, różna materia występująca w powietrzu i wodzie...


Detektor KOAKSJALNY HPGe typu p z rozszerzonym zakresem energetycznym

Dzięki szerokiemu zakresowi energetycznemu detektora uzyskuje się bardzo dobrą wydajność, która nie tylko jest porównywalna do wydajności detektorów koaksjalnych ale pozwala również na zejście z dolną granicą zakresu energetycznego do 3 keV...



Spektrometr HPGe Gamma & X MONOLITH z chłodzeniem (silnikiem) Stirling'a

Detektor składa się z następujących zintegrowanych komponentów: detektor HPGe, przedwzmacniacz, autonomiczny system chodzenia detektora bazujący na elektrycznym silniku...


Monitor aktywności odpadów radioaktywnych HERCULES

System pomiarowy, który jest przeznaczony do pomiaru i określenia aktywności odpadów pochodzenia nuklearnego, całkowitej aktywności oraz aktywności wyselekcjonowanych radionuklidów, które emitują promieniowania gamma w zakresie od 100 keV do 1,5 MeV...


Studzienkowy Detektor HPGe typu GWD

Detekcja promieniowania gamma w energetyce jądrowej i kontroli środowiskowej, w przemyśle i działalności naukowej, w medycynie nuklearnej oraz innych aplikacjach...

Przenośny Spektrometr HPGe Gamma & X

Detekcja, akumulacja, przetwarzanie i analiza spektrum promieniowania gamma w warunkach środowiskowych i przemysłowych możliwa jest dzięki niewielkim wymiarom i wadze detektora...

Przenośny Spektrometr HPGe NitroSPEC

Urządzenie może być wyposażone w szeroki zakres detektorów typu HPGe w zależności od konkretnej aplikacji. Planarne detektory HPGe typu GPD są przeznaczone do analizy spektralnej promieniowania X oraz gamma...

Przenośny Spektrometr HPGe HandSPEC

Kompletny spektrometr bazujący na detektorze germanowym o wysokiej czystości. System chłodzenia w urządzeniu HandSpec składa się ze specjalnego kriostatu, który zawiera chłodnicę kriogeniczną Stirlinga...

Spektrometr Gamma All-in-one

System z cyfrowym przetwarzaniem sygnału jest stosowany w celu wykonania spektrometrycznej rejestracji impulsów z detektora HPGe, wzmocnienia, cyfrowej filtracji oraz rejestracji spektrum promieniowania gamma...

Serwis i naprawa

Firma DOZYMETRIS oprócz produkcji i dystrybucji systemów dozymetrycznych zapewnia również bezpośredni lub pośredni serwis i naprawę detektorów półprzewodnikowych HPGe, systemów spektrometrycznych, detektorów Si oraz CZT. Co ważne, zapewniamy powyższe usługi nie tylko dla sprzętu naszego partnera czyli firmy Baltic Scientific Instruments, ale również dla innych producentów powyższych detektorów ...

Spektrometr X oraz gamma (chłodzony elektrycznie)

Urządzenie detekcyjne promieniowania gamma bazuje na detektorze typu HPGe z elektrycznym systemem chłodzenia. Zaprojektowany w celu konwersji energii kwantów promieniowania gamma na sygnał elektryczny, który po odpowiednim wzmocnieniu podlega rejestracji w specjalnej aparaturze nuklearnej. Zostało zaprojektowane w celu wykonywania długotrwałych i ciągłych pomiarów ...