DETEKTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE HPGe


Spektrometr HPGe KOAKSJALNY GCD

Detekcja i analiza promieniowania gamma pochodzącego od obiektów środowiskowych w energetyce jądrowej, produktów przemysłowych i rolniczych, medycyny itd...

Spektrometr HPGe PLANARNY GCD

Spektrometr promieniowania gamma oraz X jest przeznaczony do konwersji energii kwantów (gamma i X) do proporcjonalnego sygnału. Rezultat uzyskuje się używając amplitud sygnałów elektrycznych i ich ...

WIĘCEJ


Spektrometr HPGe z osłoną ołowianą

Detektor typu koaksjalnego jest używany do pomiaru określonego promieniowania gamma różnych radionuklidów, które znajdują się w próbkach pochodzenia naturalnego i przemysłowego: skały, minerały, żużel, osady, rośliny...


Detektor KOAKSJALNY HPGe typu p z rozszerzonym zakresem energetycznym

Dzięki szerokiemu zakresowi energetycznemu detektora uzyskuje się bardzo dobrą wydajność, która nie tylko jest porównywalna do wydajności detektorów koaksjalnych ale pozwala również na zejście z dolną granicą zakresu energetycznego do 3 keV...Spektrometr HPGe Gamma & X MONOLITH z chłodzeniem (silnikiem) Stirling'a

Detektor składa się z następujących zintegrowanych komponentów: detektor HPGe, przedwzmacniacz, autonomiczny system chodzenia detektora bazujący na elektrycznym silniku...


Monitor aktywności odpadów radioaktywnych HERCULES

System pomiarowy, który jest przeznaczony do pomiaru i określenia aktywności odpadów pochodzenia nuklearnego, całkowitej aktywności oraz aktywności wyselekcjonowanych radionuklidów, które emitują...


Studzienkowy Detektor HPGe typu GWD

Detekcja promieniowania gamma w energetyce jądrowej i kontroli środowiskowej, w przemyśle i działalności naukowej, w medycynie nuklearnej oraz innych aplikacjach...

Przenośny Spektrometr HPGe Gamma & X

Detekcja, akumulacja, przetwarzanie i analiza spektrum promieniowania gamma w warunkach środowiskowych i przemysłowych możliwa jest dzięki niewielkim wymiarom i wadze detektora...

Przenośny Spektrometr HPGe NitroSPEC

Urządzenie może być wyposażone w szeroki zakres detektorów typu HPGe w zależności od konkretnej aplikacji. Planarne detektory HPGe typu GPD są przeznaczone do analizy spektralnej promieniowania X oraz gamma...

Przenośny Spektrometr HPGe HandSPEC

Kompletny spektrometr bazujący na detektorze germanowym o wysokiej czystości. System chłodzenia w urządzeniu HandSpec składa się ze specjalnego kriostatu, który zawiera chłodnicę kriogeniczną Stirlinga...

Spektrometr Gamma All-IN-ONE

System z cyfrowym przetwarzaniem sygnału jest stosowany w celu wykonania spektrometrycznej rejestracji impulsów z detektora HPGe, wzmocnienia, cyfrowej filtracji oraz rejestracji spektrum promieniowania gamma...

Serwis i naprawa

Firma DOZYMETRIS oprócz produkcji i dystrybucji systemów dozymetrycznych zapewnia również bezpośredni lub pośredni serwis i naprawę detektorów półprzewodnikowych HPGe, systemów spektrometrycznych, detektorów Si oraz CZT...

Spektrometr X oraz gamma (chłodzony elektrycznie)

Urządzenie detekcyjne promieniowania gamma bazuje na detektorze typu HPGe z elektrycznym systemem chłodzenia. Zaprojektowany w celu konwersji energii kwantów promieniowania gamma na sygnał elektryczny ...