SPEKTROMETR X oraz GAMMA (chłodzony elektrycznie)


Urządzenie detekcyjne promieniowania gamma bazuje na detektorze typu HPGe z elektrycznym systemem chłodzenia. Zaprojektowany w celu konwersji energii kwantów promieniowania gamma na sygnał elektryczny, który po odpowiednim wzmocnieniu podlega rejestracji w specjalnej aparaturze nuklearnej. Zostało zaprojektowane w celu wykonywania długotrwałych i ciągłych pomiarów.

CECHY URZĄDZENIA

 • Nie ma potrzeby używania ciekłego azotu do chłodzenia detektora
 • Detekcja promieniowania jest możliwa w każdej orientacji przestrzennej
 • Automatyczny restart po wyłączeniu mocy
 • Długotrwale ciągle funkcjonowanie
 • Używany może być detektor HPGe typu koaksjalnego lub planarnego

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

 • Urządzenie detekcyjne składa się z kriostatu, detektora HPGe, czujnika temperatury oraz wymiennika ciepła
 • Kompresor gazu systemu chłodzącego z wbudowanym kriokontrolerem, do zapewnienia automatycznego monitoringu i kontroli działania detektora HPGe oraz kriosystemu
 • Rurki do gazu o wysokim ciśnieniu do połączenia kriosystemu z systemem wymiany ciepła jednostki detekcyjnej
 • Urządzenie spektrometryczne
 • Oprogramowanie do emulacji i analizy danych SpectraLineGP
 • Pakiet aplikacji NuclideMasterPluss
 • Zaawansowane oprogramowanie package EffMaker

SPECYFIKACJA TECHNICZNA