SYMULATOR SKAŻEŃ CHEMICZNYCH TOXsim KIT

SYMULATOR SKAŻEŃ CBRN TOXsim KIT

TOXsim KIT to symulator skażeń chemicznych, który pozwala na naukę lokalizacji skażeń, a także poprawne przeprowadzenie dekontaminacji danego miejsca, obszaru lub obiektu. Użytkownik uczy się umiejętnego poruszania się po terenie skażonym i wydzielania strefy awaryjnej.

Symulator przeznaczany jest między innymi dla:

 • straży pożarnej,
 • wojska,
 • straży granicznej,
 • obrony cywilnej,
 • zakładów przemysłowych oraz wszystkich innych użytkowników, którzy mają do czynienia z substancjami chemicznymi.

TOXsim został opracowany we współpracy z niemiecką uczelnią Bundeshwehry w zakresie zagrożeń CBRN w Sonthofen (German Army NBC Defence and Self-Protection school in Sonthofen) i był używany wielokrotnie podczas ćwiczeń masowej dekontaminacji.

TOXsim jest nietoksyczną cieczą o sporej gęstości, która imituje chemiczne środki bojowe w celu przeszkolenia użytkowników z posługiwania się indywidualnym sprzętem ochronnym oraz z zapoznania się z procedurami dekontaminacji ludzi, budynków, pojazdów oraz sprzętu.

W dziedzinie CBRN czynnik masowego rażenia zazwyczaj jest niewidoczny – to powoduje, że trudniej jest wytrenować użytkownika w prawidłowy sposób.

Symulacja prawdziwego ataku chemicznego, skażenia ludzi oraz sprzętu, przeprowadzenie rzeczywistej dekontaminacji oraz kontrola wyników to wyzwanie dla straży pożarnej, wojska i każdego instruktora cywilnego. Dobrze wytrenowani i posiadający wysokie umiejętności operatorzy są kręgosłupem drużyn CBRN i jednostek specjalnych. Warunki przypominające realne środowisko walki to ważne narzędzie, dzięki któremu można osiągnąć wysoki standard zdolności operacyjnej.

BEZPIECZEŃSTWO

TOXsim może być używany na ludzkiej skórze i większości materiałów. Zachowuje się podobnie do gęstych postaci agentów chemicznych i może być zdekontaminowany poprzez większość szkoleniowych środków dekontaminacyjnych lub zmyty zwykłą wodą. Pozostałości świecą pod wpływem promieniowania UV oraz mogą być uwidocznione dzięki Papierowi Detekcyjnemu EX.

Różne typy środków TOXsim są dostępne w zależności od rodzaju treningu np.:

 • wysoko i nisko lepki TOXsim,
 • wskaźniki fluorescencyjne,
 • składniki symulujące w celu wywołania “alarmu” dla Papieru Detekcyjnego EX oraz powszechnych detektorów chemicznych takich jak IMS.

Papier Detekcyjny EX działa jak prawdziwy materiał detekcyjny w połączeniu z symulantem TOXsim. Może być używany w treningach polowych (np. skażenie terenu), procedurach związanych ze sprzętem ochrony indywidualnej (poprawne rozebranie się), ćwiczeniach dekontaminacji pojazdów, sprzętu, ludzi i obiektów. Papier Detekcyjny EX wchodzi w skład TOXsim Kit.

Papier Detekcyjny EX-S posiada samoprzylepne kartki i może być łatwo nanoszony na ubiór, buty, odzież ochronną itd.

Papier Detekcyjny EX-S nie wchodzi w skład TOXsim Kit.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

 • 2× 250 ml wysoce lepkiego środka TOXsim do symulacji skażenia ludzkiej skóry, grubszych elementów itd.
 • 1× 500 ml średnio lepkiego środka TOXsim do symulacji skażenia ubrań, sprzętu, pojazdów, terenu itd. (Papier Detekcyjny wskazuje zmianę poprzez zabarwienie na czerwony kolor)
 • 10x broszur Papieru Detekcyjnego EX
 • łopatki, latarka UV, jednorazowe okulary, walizka

ĆWICZENIA

TOXsim Kit jest zaprojektowany dla różnych typów ćwiczeń, szczególnie pod kątem treningu dekontaminacji personelu, obiektów, pojazdów itd. Zestaw zawiera TOXsim z wysoką i średnią lepkością, różne elementy opcjonalne, latarkę UV oraz szkoleniowy papier detekcyjny.

TOXsim może być również używany w celu zademonstrowania rozprzestrzeniania się skażeń jeżeli, użytkownicy nie działają zgodnie z procedurami.

Przykład ćwiczenia

pozostałość substancji TOXsim pokazana po przeprowadzeniu standardowej dekontaminacji. Szkolenie pokazuje, że należy dokonać ponownej dekontaminacji w celu uniknięcia ofiar.

Przykład ćwiczenia

pozostałość substancji TOXsim na bandażu. Szkolenie pokazuje, że należy zdekontaminować bandaże w sposób ostrożny i ostatecznie wymienić bandaż na nowy.

TOXsim przeznaczony jest dla treningu z urządzeniami detekcyjnymi: najbardziej powszechny jest " Papier Detekcyjny", "Papier CALID" oraz "Papier M8". Zestaw TOXsim z Papierem Detekcyjnym jest używany w celu wskazania TOXsim jako gaz musztardowy. Na zamówienie: TOXsim jako czynnik symulujący gaz VX.

Dostępne są również specjalne formuły TOXsim dla detektorów CWA (ang. CHEMICAL WARFARE AGENTS). Dana formula powinna być skrojona pod konkretny model detektora i cel, jakim jest najbardziej realistyczne zachowanie się i wyniki detekcji.

Generalnie formuły TOXsim są dostępne dla detektorów IMS oraz PID.

Symulant TOXsim gazu musztardowego może być wykryty przez zestawy: Agentase® CAD-Kit, Agentase® HRK-Kit oraz Agentase® Disclosure Spray.

Informacja

Środki TOXsim zawierają tylko składniki, które są powszechnie używane do produkcji jedzenia bądź w przemyśle kosmetycznym. Przy zwykłych ilościach TOXsim jest nieszkodliwy oraz może być używany w środowisku, na sprzęcie, ubraniach, skafandrach bez żadnego problemu. W ćwiczeniach dekontaminacji TOXsim może być zmyty za pomocą lekko spienionej wody oraz spłukany do kanalizacji bez żadnych restrykcji. Na ludzkiej skórze tylko niektóre formuły TOXsim powinny być używane. Generalnie TOXsim nie może być używany na oczach i ranach.