USŁUGI INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Firma DOZYMETRIS świadczy usługi nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej w wielu placówkach i zakładach pracy. Doświadczenie oraz zgrany zespół specjalistów z zakresu ochrony radiologicznej (inspektorzy typu IOR-1, IOR-3, fizycy medyczni, doktorzy nauk fizycznych) to gwarancja kompleksowej obsługi oraz wsparcie zarówno w niewielkich gabinetach rentgenowskich, ośrodkach medycznych, uczelniach jak i w dużych ośrodkach przemysłowych wykorzystujących promenowanie jonizujące.

UZYSKANIE ZEZWOLENIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

Świadczymy usługi przygotowania wniosku wraz z kompletem dokumentacji w celu uzyskania zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki lub przeprowadzenia audytu w zakresie wyboru odpowiedniej formy reglamentacji. Urządzenia RTG lub akceleratory wykorzystywane w Polsce posiadają różną charakterystykę, parametry lub cechy fizyczne - wszystko to może wpływać na wybór prawidłowej formy prowadzenia działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

WDROŻENIA SYSTEMÓW DOZYMETRYCZNYCH

Firma DOZYMETRIS wdraża systemy dozymetryczne, które są projektowane i produkowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu wybieramy optymalne rozwiązania, opierając się na najważniejszej w ochronie radiologicznej zasadzie BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA, która towarzyszy każdemu projektów.

KONSULTING

Zdajemy sobię sprawę, że w gąszczu rozwiązań dozymetrycznych specjalistom ds. zakupów bądź logistyki, którzy cenią sobie znalezienie konkretnego urządzenia bądź partnera biznesowego na rynku w relatywnie krótkim okresie czasu jest kluczową sprawą. Pomagamy zatem w wyborze optymalnego rozwiązania systemu dozymetrycznego.

INSTALACJA ORAZ MONTAŻ SYSTEMÓW DOZYMETRYCZNYCH

Posiadamy doświadczoną grupę specjalistów ds. dozymetrii oraz inżynierów, którzy zainstalują praktycznie dowolny system dozymetryczny na danym obiekcie. Pełnimy nadzór nad całością procesu montażu, począwszy od wytypowania optymalnej lokalizacji, a skończywszy na uruchomieniu i odbiorze systemu. Instalujemy systemy dozymetryczne różnych producentów.

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia, podczas których nasi eksperci związani od wielu lat z obszarem dozymetrii uczą prawidłowych praktyk pomiarowych oraz umiejętnego zachowania się w sytuacji podwyższonego poziomu promieniowania. Stawiamy przede wszystkim na praktyczną znajomość zagadnień, tak aby szkolony poznał i zapamiętał najważniejsze zasady pomiaru dozymetrycznego oraz poszukiwania materiału radioaktywnego.

BADANIE ZŁOMU, ODPADÓW I INNYCH MATERIAŁÓW (W ZAKRESIE ICH RADIOAKTYWNOŚCI)

Przeprowadzamy pomiar w firmowym laboratorium bądź na miejscu u klienta. Badany jest wyznaczony ładunek towarów, składowisko odpadów bądź złomu. Określamy czy materiał jest skażony oraz wyznaczamy bezpieczne warunki pracy dla użytkowników. Pomiar przeprowadzany jest za pomocą atestowanych urządzeń rożnego typu, tak aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia niepożądanej substancji. Wystawiamy odpowiednie świadectwo z pomiaru wraz z opisem działań oraz dokładnymi wartościami pomiarowymi.

WIĘCEJ INFORMACJI O DOBRYCH PRAKTYKACH POMIAROWYCH PRZY SZUKANIU MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

WYPOŻYCZENIE APARATURY DOZYMETRYCZNEJ (M.IN LICZNIKA GEIGERA)

Istnieje możliwość wypożyczenia następującej aparatury dozymetrycznej przez użytkowników:

  • dawkomierz indywidualny

  • radiometr przenośny

  • monitor skażeń

  • detektor materiałów radioaktywnych w złomie

  • miernik mocy dawki

  • licznik Geigera-Muellera

SPRAWDZENIE DZIAŁANIA APARATURY DOZYMETRYCZNEJ

Nasi doświadczeni specjaliści dokonują weryfikacji i sprawdzenia działania systemów monitoringu radiacyjnego oraz pomiarowych urządzeń dozymetrycznych. W przypadku większych instalacji (okręty, budynki) bądź systemów stacjonarnych, usługę sprawdzenia realizujemy na miejscu w lokalizacji użytkownika. Używamy dozwolonych materiałów promieniotwórczych w celu uzyskania wskazania sondy lub sprawdzenia wykrycia.

USTALENIE WIEKU (DATOWANIE) OBIEKTU

Oferujemy Państwu ustalenie wieku danego obiektu metodą luminescencyjną. Badania polegają na wyznaczeniu wieku próbki wraz z niepewnością i uwzględniają: wyznaczenie dawki równoważnej na podstawie pomiarów luminescencyjnych; określenie dawki rocznej za pomocą spektrometrii gamma dla badanej próbki oraz dla osadów pobranych z najbliższego otoczenia próbki.

UTYLIZACJA STARYCH (ZUŻYTYCH) RADIOMETRÓW, DOZYMETRÓW, DAWKOMIERZY ORAZ INNEJ APARATURY DOZYMETRYCZNEJ
Aparaturę dozymetryczną należy traktować jak każde inne urządzenia elektroniczne z małymi wyjątkami - po pierwsze nie można wyrzucać takiego sprzętu do zwykłego śmietnika.
Co wiec zrobić? Należy oddać go do miejsca zbiórki odpadów elektronicznych. Zużyte urządzenie stanowi złom elektroniczny, w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz. U. poz. 1688) i powinno być przekazane do utylizacji.
Wcześniej jednak należy sprawdzić czy sprzęt nie jest skażony, bo do tego mogło dojść podczas jego używania oraz UWAGA! CZY NIE ZAWIERA ŻADNYCH ŹRÓDEŁ KONTROLNYCH (NIEKIEDY URZĄDZENIA SPRZEDAJE SIĘ W ZESTAWACH Z TAKIMI ŹRÓDŁAMI)...

POMIAR PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

Oferujemy Państwu wykonanie pomiaru promieniowania radioaktywnego przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie dozymetrii, z wieloletnim stażem i dorobkiem pomiarowym. Nasi specjaliści przyjadą na miejsce, wybiorą odpowiedni sprzęt pomiarowy, zagwarantują poprawność wykonania pomiaru oraz zinterpretują wynik. W naszej firmie pomiarów dokonują jedynie osoby, które posiadają aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1 lub IOR-3).

UWAGA: W przypadku prowadzenia działalności z narażeniem na promieniowanie jonizujące (w ramach zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki), pomiaru może dokonać jedynie Inspektor Ochrony Radiologicznej, który aktualnie pełni w niej nadzór nad ochroną radiologiczną, a o tym fakcie powiadomiona jest Państwowa Agencja Atomistyki.

WIĘCEJ

USŁUGI INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ BYDGOSZCZ TORUŃ

Firma DOZYMETRIS świadczy usługi nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej w wielu placówkach i zakładach pracy. Doświadczenie oraz zgrany zespół specjalistów z zakresu ochrony radiologicznej (inspektorzy typu IOR-1, IOR-3, fizycy medyczni, doktorzy nauk fizycznych) to gwarancja kompleksowej obsługi oraz wsparcie zarówno w niewielkich gabinetach rentgenowskich, ośrodkach medycznych, uczelniach jak i w dużych ośrodkach przemysłowych wykorzystujących promenowanie jonizujące.