POMIAR PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO (OBMIAR DOZYMETRYCZNY)

W firmie DOZYMETRIS pracuje wielu doświadczonych specjalistów w zakresie prowadzenia pomiarów promieniowania jonizującego. W naszej ofercie znajdziecie między innymi następujące usługi pomiarów:

 • mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;
 • mocy dawki promieniowania X i gamma;
 • pomiar promieniowania neutronowego;
 • skażeń powierzchni substancjami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi...

USŁUGI INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Firma DOZYMETRIS świadczy usługi nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej w wielu placówkach i zakładach pracy. Doświadczenie oraz zgrany zespół specjalistów z zakresu ochrony radiologicznej (inspektorzy typu IOR-1, IOR-3, fizycy medyczni, doktorzy nauk fizycznych) to gwarancja kompleksowej obsługi oraz wsparcie zarówno w niewielkich gabinetach rentgenowskich, ośrodkach medycznych, uczelniach jak i w dużych ośrodkach przemysłowych wykorzystujących promenowanie jonizujące.

WDROŻENIA SYSTEMÓW DOZYMETRYCZNYCH

Firma DOZYMETRIS wdraża systemy dozymetryczne, które są projektowane i produkowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu wybieramy optymalne rozwiązania, opierając się na najważniejszej w ochronie radiologicznej zasadzie BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA, która towarzyszy każdemu projektów.

POMIAR PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO

Oferujemy Państwu wykonanie pomiaru promieniowania neutronowego przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie dozymetrii, z wieloletnim stażem i dorobkiem pomiarowym. Nasi specjaliści przyjadą na miejsce, wybiorą odpowiedni sprzęt pomiarowy, zagwarantują poprawność wykonania pomiaru oraz zinterpretują wynik. W naszej firmie pomiarów dokonują jedynie osoby, które posiadają aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1 lub IOR-3). Pomiar promieniowania neutronowego dokonywany jest sprzętem umożliwiającym detekcję w zakresie: od neutronów termicznych do 14,0 MeV. Pomiar wykonywany jest z użyciem lub bez moderatora.

KONSULTING

Zdajemy sobię sprawę, że w gąszczu rozwiązań dozymetrycznych specjalistom ds. zakupów bądź logistyki, którzy cenią sobie znalezienie konkretnego urządzenia bądź partnera biznesowego na rynku w relatywnie krótkim okresie czasu jest kluczową sprawą. Pomagamy zatem w wyborze optymalnego rozwiązania systemu dozymetrycznego.

INSTALACJA ORAZ MONTAŻ SYSTEMÓW DOZYMETRYCZNYCH

Posiadamy doświadczoną grupę specjalistów ds. dozymetrii oraz inżynierów, którzy zainstalują praktycznie dowolny system dozymetryczny na danym obiekcie. Pełnimy nadzór nad całością procesu montażu, począwszy od wytypowania optymalnej lokalizacji, a skończywszy na uruchomieniu i odbiorze systemu. Instalujemy systemy dozymetryczne różnych producentów.

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia, podczas których nasi eksperci związani od wielu lat z obszarem dozymetrii uczą prawidłowych praktyk pomiarowych oraz umiejętnego zachowania się w sytuacji podwyższonego poziomu promieniowania. Stawiamy przede wszystkim na praktyczną znajomość zagadnień, tak aby szkolony poznał i zapamiętał najważniejsze zasady pomiaru dozymetrycznego oraz poszukiwania materiału radioaktywnego.

POMIAR RADONU (STĘŻENIA GAZU PROMIENIOTWÓRCZEGO W POWIETRZU)

Firma DOZYMETRIS używa bardzo dokładnych monitorów radonowych do pomiaru poziomu stężenia radioaktywnego gazu jakim jest radon w Twoim domu, garażu, piwnicy, budynku użyteczności publicznej, mieszkania czy firmie itd. Na podstawie szczegółowych pomiarów klient posiada wiedzę o stopniu zagrożenia w danej lokalizacji, co pozwala na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu dalszych badań bądź zminimalizowaniu stężenia gazu ...

BADANIE ZŁOMU, ODPADÓW I INNYCH MATERIAŁÓW (W ZAKRESIE ICH RADIOAKTYWNOŚCI)

Przeprowadzamy pomiar w firmowym laboratorium bądź na miejscu u klienta. Badany jest wyznaczony ładunek towarów, składowisko odpadów bądź złomu. Określamy czy materiał jest skażony oraz wyznaczamy bezpieczne warunki pracy dla użytkowników. Pomiar przeprowadzany jest za pomocą atestowanych urządzeń rożnego typu, tak aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia niepożądanej substancji. Wystawiamy odpowiednie świadectwo z pomiaru wraz z opisem działań oraz dokładnymi wartościami pomiarowymi.

WIĘCEJ INFORMACJI O DOBRYCH PRAKTYKACH POMIAROWYCH PRZY SZUKANIU MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

WYPOŻYCZENIE APARATURY DOZYMETRYCZNEJ (M.IN LICZNIKA GEIGERA)

Istnieje możliwość wypożyczenia następującej aparatury dozymetrycznej przez użytkowników:

 • dawkomierz indywidualny
 • radiometr przenośny
 • monitor skażeń
 • detektor materiałów radioaktywnych w złomie
 • miernik mocy dawki
 • licznik Geigera-Muellera

SPRAWDZENIE DZIAŁANIA APARATURY DOZYMETRYCZNEJ

Nasi doświadczeni specjaliści dokonują weryfikacji i sprawdzenia działania systemów monitoringu radiacyjnego oraz pomiarowych urządzeń dozymetrycznych. W przypadku większych instalacji (okręty, budynki) bądź systemów stacjonarnych, usługę sprawdzenia realizujemy na miejscu w lokalizacji użytkownika. Używamy dozwolonych materiałów promieniotwórczych w celu uzyskania wskazania sondy lub sprawdzenia wykrycia.

POMIAR - BADANIE CZYSTOŚCI POWIETRZA

W dzisiejszych czasach jakość powietrza to sprawa o której dużo się mówi w kontekście tzw. smogu. Świadomość czystości powietrza we własnym sąsiedztwie pozwala na uniknięcie nadmiernej absorpcji szkodliwych pyłów lub gazów. Być może pozwoli również na zlokalizowanie pobliskich źródeł smogu. W firmie DOZYMETRIS pracuje wielu doświadczonych specjalistów w zakresie prowadzenia pomiarów czystości powietrza.

PRZEGLĄDY SERWISOWE URZĄDZEŃ

Oferujemy Państwu przeglądy, konfigurację, legalizację oraz doradztwo techniczne w zakresie następujących urządzeń przemysłowych:

 • detektory metalu,
 • X- Ray,
 • wagi.

BADANIE STĘŻENIA NATURALNYCH IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Oferujemy Państwu badanie stężeń promieniotwórczości naturalnej w glebie, materiałach budowlanych, popiołach, żużlach, grzybach, skałach, oraz odpadach przemysłowych. Dzięki pomiarom można określić różnice i odstępstwa od normy, stężeń naturalnych izotopów w badanym materiale. Dzięki tym pomiarom można wyeliminować materiały, których użycie zwiększałoby stopień narażenia na promieniowanie jonizujące.

USTALENIE WIEKU (DATOWANIE) OBIEKTU

Oferujemy Państwu ustalenie wieku danego obiektu metodą luminescencyjną. Badania polegają na wyznaczeniu wieku próbki wraz z niepewnością i uwzględniają: wyznaczenie dawki równoważnej na podstawie pomiarów luminescencyjnych; określenie dawki rocznej za pomocą spektrometrii gamma dla badanej próbki oraz dla osadów pobranych z najbliższego otoczenia próbki.

DORADZTWO W OCHRONIE RADIOLOGICZNEJ

Na Państwa życzenie nasi specjaliści przeprowadzą usługę doradztwa w zakresie ochrony radiologicznej i pomogą znaleźć rozwiązanie. W zależności od zapotrzebowania usługa doradztwa opiera się na pomiarze promieniowania jonizującego, analizie dokumentacji w świetle polskiego ustawodawstwa lub obu tych czynnościach.