POMIAR SMOGU - BADANIE CZYSTOŚCI POWIETRZA

W dzisiejszych czasach jakość powietrza to sprawa o której dużo się mówi w kontekście tzw. smogu. Świadomość czystości powietrza we własnym sąsiedztwie pozwala na uniknięcie nadmiernej absorpcji szkodliwych pyłów lub gazów. Być może pozwoli również na zlokalizowanie pobliskich źródeł smogu.

W firmie DOZYMETRIS pracuje wielu doświadczonych specjalistów w zakresie prowadzenia pomiarów czystości powietrza. W naszej ofercie znajdziecie między innymi następujące usługi pomiarów:

  • poziom pyłu zawieszonego PM2.5 oraz PM10,
  • poziom CO2.