BADANIE STĘŻENIA NATURALNYCH IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Oferujemy Państwu badanie stężeń promieniotwórczości naturalnej w glebie, materiałach budowlanych, popiołach, żużlach, grzybach, skałach, oraz odpadach przemysłowych.

Dzięki pomiarom można określić różnice i odstępstwa od normy, stężeń naturalnych izotopów w badanym materiale. Dzięki tym pomiarom można wyeliminować materiały, których użycie zwiększałoby stopień narażenia na promieniowanie jonizujące.

OFERTA:

  • Analiza i ocena radioaktywności (naturalnej) materiałów budowlanych, surowców i materiałów budowlanych;
  • Badanie radioaktywności (promieniowanie gamma) różnych próbek środowiskowych,
  • Ekspertyzy radiologiczne w terenie