CO ZROBIĆ ZE STARYM (ZUŻYTYM) RADIOMETREM, DOZYMETREM LUB INNĄ APARATURĄ DOZYMETRYCZNĄ?

Aparaturę dozymetryczną należy traktować jak każde inne urządzenia elektroniczne z małymi wyjątkami - po pierwsze nie można wyrzucać takiego sprzętu do zwykłego śmietnika.

Co wiec zrobić? Należy oddać go do miejsca zbiórki odpadów elektronicznych. Zużyte urządzenie stanowi złom elektroniczny, w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz. U. poz. 1688) i powinno być przekazane do utylizacji. W szczególności urządzenie zawiera następujące elementy, które nie powinny być wprowadzane do środowiska:

  • akumulatory;

  • LCD (ciekłe kryształy);

  • elektronika (fenole, ołów itp);

  • nie-biodegradowalne tworzywa sztuczne.

Wcześniej jednak należy sprawdzić czy sprzęt nie jest skażony, bo do tego mogło dojść podczas jego używania oraz UWAGA! CZY NIE ZAWIERA ŻADNYCH ŹRÓDEŁ KONTROLNYCH (NIEKIEDY URZĄDZENIA SPRZEDAJE SIĘ W ZESTAWACH Z TAKIMI ŹRÓDŁAMI).

Jeżeli urządzenie lub sonda jest skażona, musimy zakwalifikować je już jako odpad promieniotwórczy i oddać do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Jeżeli masz wątpliwości - skontaktuj się z nami - przeprowadzimy za darmo proces weryfikacji skażenia urządzenia i ewentualnie przyjmiemy go na swój stan.

Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem nowego sprzętu, zaproponujemy korzystny rabat w przypadku oddania starej aparatury dozymetrycznej.