DORADZTWO W OCHRONIE RADIOLOGICZNEJ

DORADZTWO

Na Państwa życzenie nasi specjaliści przeprowadzą ekspertyzę radiacyjną w zakresie ochrony radiologicznej i pomogą znaleźć rozwiązanie. W zależności od zapotrzebowania usługa doradztwa opiera się na pomiarze promieniowania jonizującego, analizie dokumentacji w świetle polskiego ustawodawstwa lub obu tych czynnościach.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące usługi:

  • wstępne oraz podstawowe badanie wraz z analizą wyników;

  • analiza zagadnień z zakresu ochrony radiologicznej (kwestie transportu, obrotu, magazynowania, odpowiednich oznaczeń, szkoleń, wypełnienia wniosku do Państwowej Agencji Atomistyki)

  • pomoc lub zredagowanie odpowiedniego pisma do Państwowej Agencji Atomistyki lub innego organu nadzorczego;

  • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;

  • wykonanie raportu z badań.

  • weryfikujemy zasadność wyłączenia danej działalności w kontekście zezwolenia/zgłoszenia na podstawie zapisów Rozporządzenia w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. z 2002 r. poz. 1153 i z 2004 r. Nr 98, poz. 980) oraz odpowiednich zapisów w ustawie Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1792).

Pomiarów oraz analizy dokonują jedynie osoby, które posiadają aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1 lub IOR-3).