Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

EKSPERTYZA RADIACYJNA

Na Państwa życzenie nasi specjaliści przeprowadzą ekspertyzę radiacyjną w zakresie stanu ochrony radiologicznej. W zależności od zapotrzebowania opiera się na pomiarze promieniowania jonizującego, analizie dokumentacji lub obu tych czynnościach.

Weryfikujemy zasadność wyłączenia danej działalności w kontekście zezwolenia/zgłoszenia na podstawie zapisów Rozporządzenia w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. z 2002 r. poz. 1153 i z 2004 r. Nr 98, poz. 980) oraz odpowiednich zapisów w ustawie Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 792)

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące usługi:

  • wstępne oraz podstawowe badanie wraz z analizą wyników (pomiar w domu, mieszkaniu, garażu, piwnicy, szkole, zakładzie przemysłowym, budynku);
  • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;
  • wykonanie raportu z badań.

Pomiarów dokonują jedynie osoby, które posiadają aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1 lub IOR-3).

PRZYKŁADY USŁUG

  • kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych znajdujących się w różnych urządzeniach (np.: jonizacyjna czujka dymu, miernik grubości, waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza, przekaźnik izotopowy);
  • pomiar materiału, obiektu, odpadów lub złomu w celu określenia jego radioaktywności;
  • pomiar mocy dawki przy niektórych urządzeniach wytwarzających promieniowanie jonizujące (np.: spektrometr XRF, aparat RTG, skaner-prześwietlarka RTG) - prosimy o konsultacje w przypadku wątpliwości o zakres detekcji urządzenia i skutecznego działania radiometru przy danej aplikacji;
  • stwierdzenie zawartości substancji promieniotwórczych w tamponach używanych do odkażania powierzchni stołów roboczych lub sprzętu w pracowniach laboratoryjnych;
  • kontrola skażeń promieniotwórczych (powierzchni np.: rąk, odzieży roboczej, stołów roboczych w inspektoratach sanitarno – epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny nuklearnej, śluzach sanitarno- dozymetrycznych itd.);
  • sprawdzenie skuteczności osłon przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach (Z, O, RTG, CT, PET)
  • ocena narażenia zewnętrznego personelu na stanowiskach pracy (np.: zakłady przemysłowe, laboratoria, badania nieniszczące (NDT), radiografia, gabinety dentystyczne, weterynaryjne, pracownie fizyki medycznej, śluza sanitarno-dozymetryczna itd.).