EKSPERTYZA RADIACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

EKSPERTYZA RADIACYJNA

Na Państwa życzenie nasi specjaliści przeprowadzą ekspertyzę radiacyjną w zakresie stanu ochrony radiologicznej. W zależności od zapotrzebowania opiera się na pomiarze promieniowania jonizującego, analizie dokumentacji lub obu tych czynnościach.

Weryfikujemy zasadność wyłączenia danej działalności w kontekście zezwolenia/zgłoszenia na podstawie zapisów Rozporządzenia w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. z 2002 r. poz. 1153 i z 2004 r. Nr 98, poz. 980) oraz odpowiednich zapisów w ustawie Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 792)

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące usługi:

  • wstępne oraz podstawowe badanie wraz z analizą wyników (pomiar w domu, mieszkaniu, garażu, piwnicy, szkole, zakładzie przemysłowym, budynku);

  • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;

  • wykonanie raportu z badań.

Pomiarów dokonują jedynie osoby, które posiadają aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1 lub IOR-3).