POMIAR PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

Oferujemy Państwu wykonanie pomiaru promieniowania radioaktywnego przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie dozymetrii, z wieloletnim stażem i dorobkiem pomiarowym. Nasi specjaliści przyjadą na miejsce, wybiorą odpowiedni sprzęt pomiarowy, zagwarantują poprawność wykonania pomiaru oraz zinterpretują wynik. W naszej firmie pomiarów dokonują jedynie osoby, które posiadają aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1 lub IOR-3).

UWAGA: W przypadku prowadzenia działalności z narażeniem na promieniowanie jonizujące (w ramach zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki), pomiaru może dokonać jedynie Inspektor Ochrony Radiologicznej, który aktualnie pełni w niej nadzór nad ochroną radiologiczną, a o tym fakcie powiadomiona jest Państwowa Agencja Atomistyki.

W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi następujące usługi pomiarów:

  • mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;

  • mocy dawki promieniowania X i gamma;

  • skażeń powierzchni substancjami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi;

  • aktywności względnej oraz aktywności właściwej

  • impulsowego promieniowania X w danym zakresie energetycznym (tzw. promieniowanie rozproszone);

  • naturalnego poziomu mocy dawki, dawki oraz aktywności (naturalne to promieniowania).


Przykładowe usług:

  • wstępne oraz podstawowe badanie wraz z analizą wyników (pomiar w domu, mieszkaniu, garażu, piwnicy, szkole, zakładzie przemysłowym, budynku);

  • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;

  • wykonanie raportu z badań.