POMIAR TRYTU - OTWARTA KOMORA JONIZACYJNA

Czym mierzyć tryt?

Tryt jak podpowiada Wikipedia: to nietrwały izotop wodoru, którego jądro (tryton) składa się z jednego protonu i dwóch neutronów. Jego czas połowicznego rozpadu wynosi 12,33 lat. Rozpada się w wyniku rozpadu β−, podczas którego powstaje jądro helu He-3.

Najważniejsza dla na informacja:

Energia przemiany beta to 0,019 MeV, czyli tylko 19 keV.
Czyli niezbyt wiele, jak dla promieniowania beta. Jedynym urządzeniem dozymetrycznym, który jest w stanie mierzyć takie cząstki jest otwarta komora jonizacyjna.

Przykładem takiego urządzeni jest komora jonizacyjna typu OD-02.


Funkcja i charakterystyka komory jonizacyjnej OD-02

OD-02 jest kompaktowym miernikiem do pomiaru dawki kierunkowej / równoważnika dawki H(0,07;);H(0,07;) oraz dawki otoczenia / równoważnika dawki H *(10);H * (10) mieszanych pól promieniowania (promieniowanie rentgenowskie, gamma i beta).

Opcjonalnie OD-02 Hx:

OD-02 jest kompaktowym miernikiem służącym do pomiaru dawki równoważnej fotonom / dawki równoważnej w mieszanych polach promieniowania (promieniowanie rentgenowskie, gamma i jakościowo promieniowanie beta).

 • Kompaktowe urządzenie składające się z wyświetlacza i jednostki sterującej, sondy, wspornika urządzenia oraz kabla połączeniowego o długości 0,7 m lub opcjonalnie kabel o długości do 100 m.

 • Detektor promieniowania: komora jonizacyjna otwierana powietrzem (objętość 600cm3)

 • Mierzona wielkość:

OD-02: dawka równoważna w otoczeniu i kierunkowa oraz dawka równoważna dla otoczenia i kierunku oraz dawka równoważna dla kierunku zgodnie z IRCU

 • Automatyczne przełączanie (auto ranging) dokładnych zakresów pomiarowych.

 • Wyświetlanie rozdzielczości: 2 cyfry po przecinku.

 • Wyjątkowo szeroki zakres energii:

 • Fotony: 1 keV do 15 MeV

 • Beta: 40 keV do 2 MeV (przy otwarciu komory od energii trytu).

 • Pomiar promieniowania ciągłego i impulsowego.

 • Zasilanie bateryjne lub na życzenie klienta dodatkowo z zasilaczem (automatyczne przełączanie).

 • Możliwość przesyłania zmierzonych wartości przez USB, rejestracja danych, dostępne oprogramowanie do oceny.

 • Możliwość ustawienia sygnalizacji akustycznej i progów alarmowych (wymagane oprogramowanie PC).