USŁUGI INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ IOR-1 oraz IOR-3

Firma DOZYMETRIS świadczy usługi nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej w wielu placówkach i zakładach pracy. Doświadczenie oraz zgrany zespół specjalistów z zakresu ochrony radiologicznej (inspektory typu IO-1, IOR-3, fizycy medyczni, doktorzy nauk fizycznych) to gwarancja kompleksowej obsługi oraz wsparcie zarówno w niewielkich gabinetach rentgenowskich, ośrodkach medycznych, uczelniach jak i w dużych ośrodkach przemysłowych wykorzystujących promenowanie jonizujące.

Oferując swoje usługi w ramach uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej zapewniamy:

 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej;
 • nadzór nad sprawnym działaniem aparatury rentgenowskiej oraz dozymetrycznej
 • nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym niezbędnych szkoleń pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej
 • przedstawienie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz pomagam w ustalaniu optymalnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służącego do ochrony pracowników oraz pacjentów przed promieniowaniem jonizującym;
 • dokonanie oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy
 • współpracuję z organami nadzoru (Państwowa Agencja Atomistyki)
 • konsultacje z kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie polepszenia stanu ochrony radiologicznej w placówce

Przykładowe usługi naszej firmy z zakresu Ochrony Radiologicznej:

 • serwis i kontrola urządzeń zawierającej źródła promieniotwórcze:
  • pomiary w środowisku pracy
  • badanie szczelności źródeł
 • pomoc i konsultacje w uzyskaniu stosownych zezwoleń w PAA na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące (np. instalowanie i obsługa jonizacyjnych czujek dymu)
 • konsultacje i ekspertyzy urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
 • pełnienie zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1, IOR-3),
 • szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej
 • dobór urządzeń dozymetrycznych zgodnie z wymogami technicznymi.