WYPOŻYCZENIE APARATURY DOZYMETRYCZNEJ

Istnieje możliwość wypożyczenia następującej aparatury dozymetrycznej przez użytkowników:

 • dawkomierz indywidualny
 • radiometr przenośny
 • monitor skażeń
 • detektor materiałów radioaktywnych w złomie
 • miernik mocy dawki
 • licznik Geigera-Muellera
 • detektor scyntylacyjny
 • detektor promieniowania neutronowego
 • indykator promieniowania alfa, beta i gamma
 • miernik impulsowego oraz ciągłego promieniowania X
 • analizatora wielokanałowego