AKCESORIA POMIAROWE

PLANSZETKI DO POMIARU AKTYWNOŚCI PRÓBEK

Planszetki to metalowe tacki przeznaczone do osadzania materiałów - próbek, które są badane ze względu na aktywność izotopów emitujących promieniowanie alfa, beta i gamma. Zawinięte ranty planszetek umożliwiają badanie nie tylko ciał stałych, ale również cieczy (np. badanie próbek wody). Wykorzystywane są między innymi w badaniach laboratoryjnych, weryfikacji ustalonych poziomów aktywności oraz ćwiczeniach dydaktycznych.

POJEMNIKI MARINELLI

Dostarczamy pojemniki Marinelli dedykowane do różnych pomiarów próbek wód, gleb, skał, materiałów budowlanych czy też gazów (najczęściej w zakresie spektrometrii gamma). Oferujemy pojemniki z optymalną geometrią. Istnieje możliwość wyboru spośród 20 różnych wersji o objętościach z zakresu [0,22 - 4,6] litra (dla detektorów o wymiarach [2,25 - 4] cale.

FILTRY PETRYANOVA

Służą do pobierania w ciągłym trybie próbek aerozoli atmosferycznych z przyziemnej warstwy powietrza atmosferycznego w celu oszacowania aktywności izotopów promieniotwórczych.

ULTRA CZYSTY OŁÓW

Dostarczamy ultra czysty ołów (niskotłowy) o bardzo niskiej zawartości naturalnego, promieniotwórczego izotopu ołowiu Pb-210. W zależności od zapotrzebowania możemy dostarczyć ołów o aktywności właściwej mniejszej niż 5 Bq/kg, 3 Bq/kg lub nawet 2 Bq/kg ...

PRZEWODY DPS-68

Dostarczamy przewody dedykowane do różnych typów rentgenoradiometrów DPS-68, DPS-68M, DPS-68M1. Istnieje możliwość zamówienia przewodów o różnej długości, zarówno w wersji pokładowej jak i morskiej. Ponadto wykonujemy lub dostarczamy przewody oraz inne elementy zamienne ...