OFERTA - PODZIAŁ NA BRANŻE

W naszej ofercie posiadamy kompleksowe rozwiązania z zakresu sprzętu dozymetrycznego, przeznaczonego dla przedstawicieli różnych branż, takich jak: przemysł, medycyna i fizyka medyczna, edukacja, zakłady unieszkodliwiania odpadów, służby mundurowe, obrona cywilna czy ochrona budynków. Zapraszamy do sprawdzenia, jakie rozwiązania przeznaczone są do poszczególnych zastosowań.

Jeżeli masz wątpliwości to prosimy o kontakt – pomożemy dobrać system dostosowany do Twoich potrzeb. Odpowiadamy na każde zapytanie.

PRZEMYSŁ

Oferujemy rozwiązania przenośne i stacjonarne dla różnych gałęzi przemysłu, gdzie używa się izotopów promieniotwórczych (przemysł ciężki, spożywczy, przetwórczy) bądź wykonuje się pomiary w celu detekcji i zlokalizowania materiałów radioaktywnych (zakłady unieszkodliwiania odpadów, spalarnie, skupy złomu).

MEDYCYNA / FIZYKA MEDYCZNA

Przenośne dozymetry oraz dawkomierze osobiste przeznaczone są do pomiaru ciągłego lub impulsowego promieniowania X oraz gamma. W ofercie znajdują się również bramki dozymetryczne do wykrywania materiałów radioaktywnych, zestawy do badania aktywności względnej (pomiar jodochwytności) oraz monitory skażeń.

SŁUŻBY MUNDUROWE / OBRONA CYWILNA

W odpowiedzi na rosnące ryzyko aktów terroryzmu z użyciem czynników masowego rażenia (ang. CBRNe) w swojej ofercie posiadamy szeroki wachlarz urządzeń dozymetrycznych dla przedstawicieli służb mundurowych i cywilnych. Prostota obsługi, wysoka wydajność oraz możliwości rozbudowy - te wszystkie cechy sprawiają, że urządzenia pasują do różnych aplikacji związanych z bezpieczeństwem.

UCZELNIE / EDUKACJA

Zestawy edukacyjne, które umożliwiają w przystępny sposób zaznajomienie się ze zjawiskiem radioaktywności, działaniem licznika Geigera-Mullera czy detektora scyntylacyjnego. W zależności od stopnia trudności, zestawy przeznaczone są dla szkół podstawowych, średnich bądź uczelni wyższych. Dostarczamy również stanowiska umożliwiające przeprowadzenie analizy spektrometrycznej, częstości zliczeń, badanie aktywności bądź pomiaru w trybie koincydencji dla laboratoriów badawczych i uczelnianych.

INDYWIDUALNA OCHRONA RADIOLOGICZNA

Zapewniamy systemy indywidualnej ochrony radiologicznej w celu oceny narażenia i zaszeregowania pracowników do odpowiedniej kategorii. Wybrane urządzenia pozwalają również na wykonanie pomiarów środowiskowych w miejscu pracy związanym z narażeniem na promieniowanie jonizujące wraz z jednoczesnym pomiarem dawki. W przypadku zainteresowania jesteśmy w stanie dostarczyć dawkomierze promieniowania gamma i neutronowego.

OCHRONA BUDYNKÓW

Rozwiązania monitoringu radiacyjnego mają na celu kontrolę pomieszczeń, śluz dozymetrycznych i przejść na wypadek nielegalnego wnoszenia/wynoszenia materiałów promieniotwórczych. Systemy wyposażone są w sygnalizację optyczno-akustyczną przekroczenia ustawionego progu alarmowego oraz częściowo, w wyjścia przekaźnikowe w celu wysterowania urządzeń zewnętrznych (drzwi, taśmociągu, układu filtrowentylacji itd.).

ANALIZA RADIONUKLIDÓW W CIECZACH (m.in. w wodzie) I GAZACH

Systemy wyprodukowane w celu oceny i analizy występowania radionuklidów w cieczach i gazach. W ofercie znajdują się m.in. sondy głębinowe, spektrometry HPGe oraz kompletne zestawy do analizy aktywności radionuklidów w strumieniu cieczy lub gazu.