OFERTA - PODZIAŁ NA BRANŻE

W naszej ofercie posiadamy kompleksowe rozwiązania z zakresu sprzętu dozymetrycznego, przeznaczonego dla przedstawicieli różnych branż, takich jak: przemysł, branża złomowa, medycyna i fizyka medyczna, edukacja, zakłady unieszkodliwiania odpadów, służby mundurowe, obrona cywilna czy ochrona budynków.

Zapraszamy do sprawdzenia, jakie rozwiązania przeznaczone są do poszczególnych zastosowań. Jeżeli masz wątpliwości to prosimy o kontakt – pomożemy dobrać system dostosowany do Twoich potrzeb. Odpowiadamy na każde zapytanie.


MONITORY DO POSZUKIWANIA MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH W ZŁOMIE

Monitory ręczne, bramki taśmociągowe, skanery gamma oraz stacjonarne monitory promieniowania przeznaczone do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych. Należy pamiętać, że nie wszystkie typy detektorów nadają się do lokalizacji materiałów radioaktywnych w tak trudnych warunkach jak złom lub odpady, m.in. ze względu na zbyt niską czułość. Ponadto szczególną i unikalną cechą przyrządów do poszukiwania jest możliwość nastawiania progu sygnalizacji w polu promieniowania względem rejestrowanej aktualnie mocy dawki, co umożliwia lokalizację niekontrolowanego źródła promieniowania...


INDYWIDUALNA OCHRONA RADIOLOGICZNA (DAWKOMIERZE INDYWIDUALNE)

Zapewniamy systemy indywidualnej ochrony radiologicznej w celu oceny narażenia i zaszeregowania pracowników do odpowiedniej kategorii. Wybrane urządzenia pozwalają również na wykonanie pomiarów środowiskowych w miejscu pracy związanym z narażeniem na promieniowanie jonizujące wraz z jednoczesnym pomiarem dawki. W przypadku zainteresowania jesteśmy w stanie dostarczyć dawkomierze promieniowania gamma i neutronowego...


POMOCE DYDAKTYCZNE / ZESTAWY EDUKACYJNE (RADIOAKTYWNOŚĆ)

Pomoce dydaktyczne oraz zestawy edukacyjne, które umożliwiają w przystępny sposób zaznajomienie się ze zjawiskiem radioaktywności, działaniem licznika Geigera-Mullera, monitora radonowego czy detektora scyntylacyjnego. W zależności od stopnia trudności, zestawy przeznaczone są dla szkół podstawowych, średnich bądź uczelni wyższych (wyposażenie pracowni: fizycznych, chemicznych, ochrony środowiska, metrologicznych, dozymetrii). Dostarczamy również stanowiska umożliwiające przeprowadzenie analizy spektrometrycznej, częstości zliczeń, badanie aktywności bądź pomiaru w trybie koincydencji dla laboratoriów badawczych i uczelnianych...


MEDYCYNA / FIZYKA MEDYCZNA

Przenośne dozymetry oraz dawkomierze osobiste przeznaczone są do pomiaru ciągłego lub impulsowego promieniowania X oraz gamma. W ofercie znajdują się również bramki dozymetryczne do wykrywania materiałów radioaktywnych, zestawy do badania aktywności względnej (pomiar jodochwytności) oraz monitory skażeń...


ANALIZA RADIONUKLIDÓW W CIECZACH (m.in. w wodzie) I GAZACH

Systemy wyprodukowane w celu oceny i analizy występowania radionuklidów w cieczach i gazach. W ofercie znajdują się m.in. sondy głębinowe, spektrometry HPGe oraz kompletne zestawy do analizy aktywności radionuklidów w strumieniu cieczy lub gazu...


PRZEMYSŁ

Oferujemy rozwiązania przenośne i stacjonarne dla różnych gałęzi przemysłu, gdzie używa się izotopów promieniotwórczych (przemysł ciężki, spożywczy, przetwórczy) bądź wykonuje się pomiary w celu detekcji i zlokalizowania materiałów radioaktywnych (zakłady unieszkodliwiania odpadów, spalarnie, skupy złomu)..