POMIAR RADONU (STĘŻENIA GAZU PROMIENIOTWÓRCZEGO)

RADON (Rn-222) to niewidzialny i bezwonny gaz, który jest przy tym radioaktywny. Wydostaje się z ziemi, a jego produkty rozpadu w postaci małych radioaktywnych cząsteczek, zwanych pochodnymi radonu, wiążą się z cząsteczkami dymu i kurzu w powietrzu. W ten sposób radioaktywne cząsteczki w łatwy sposób mogą przedostawać się do płuc człowieka i powodować negatywne skutki zdrowotne. Niestety radon bardzo szybko się rozpada i zamienia się w inne pierwiastki zwane jego pochodnymi (Po-214, Po-218, Bi-214).
Produkty rozpadu emitują bardzo szkodliwe promieniowanie alfa (duża zdolność jonizacji promieniowania), co powoduje, że zgodnie z zaleceniami WHO (Międzynarodowej Organizacji Zdrowia) powinniśmy ograniczać ekspozycję na ten gaz. W Polsce już w 2019 roku ustanowione zostaną limity koncentracji radonu w budynkach mieszkalnych (zmiana Prawa Atomowego), co wreszcie przyczyni się do podniesienia świadomości społeczeństwa w tej kwestii.Jeżeli gaz dostanie się do domu poprzez nieszczelności w fundamencie, to jego znaczne stężenie pozostaje w piwnicy, a ludzie tam przebywający są narażeni na długoterminową ekspozycję gazu radioaktywnego.

Firma DOZYMETRIS wykonuje usługę pomiaru stężenia gazu promieniotwórczego jakim jest radon. Mierzony jest gaz radonowy, obecny w domach, garażach, piwnicach budynkach użyteczności publicznej, szkołach oraz zakładach itd.

Pomiar wykonywany jest za pomocą skalibrowanych detektorów radonu, opartych na czułej komorze jonizacyjnej. Urządzenia co ważne, zapewniają wysoką dokładność i relatywnie niski błąd pomiarowy. Sam pomiar przeprowadzany przez Inspektora Ochrony Radiologicznej (z aktualnymi i potwierdzonymi uprawnieniami wydanymi przez Państwową Agencję Atomistyki) jest bezinwazyjny i bezpieczny dla mieszkańców oraz środowiska. Procedura obmiaru radonu według której nasi specjaliści badają poziom radonu, bazuje na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Na podstawie szczegółowych pomiarów klient otrzymuje wiedzę o stopniu zagrożenia w danej lokalizacji, co pozwala na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu dalszych badań bądź zminimalizowaniu stężenia gazu. Pomiar zakończony jest wydaniem protokołu z badań. W przypadku znacznego odchylenia koncentracji radonu ponad normę, wydawane są zalecenia pokontrolne. Zestawione są tam środki naprawcze, mające na celu zapobieganie przenikaniu radonu do budynków oraz obniżenie koncentracji gazu.

OFERTA POMIARU RADONU

W naszej ofercie znajdziecie następujące usługi:

  • podstawowe wstępne badanie wraz z analizą wyników (pomiar radonu w domu, garażu, piwnicy, szkole, zakładzie przemysłowym, budynku);
  • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;
  • pomiar poziomu (stężenia) radonu uwzględniające błąd pomiaru wynikający z czynników zewnętrznych (np. pora roku);
  • wykonanie raportu z badań.

Firma DOZYMETRIS dostarcza również monitory do pomiaru stężenia radonu - z dokładną ofertą sprzętową możecie Państwo zapoznać się na tej stronie.