POMIAR RADONU (STĘŻENIA GAZU PROMIENIOTWÓRCZEGO)

OFERTA POMIARU RADONU

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące usługi:

  • wstępne oraz podstawowe badanie wraz z analizą wyników (pomiar radonu w domu, mieszkaniu, garażu, piwnicy, szkole, zakładzie przemysłowym, budynku);
  • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;
  • pomiar poziomu (stężenia) radonu uwzględniające błąd pomiaru wynikający z czynników zewnętrznych (np. pora roku, dnia , pogoda);
  • wykonanie raportu z badań.
RADON (Rn-222) to niewidzialny i bezwonny gaz, który jest przy tym radioaktywny. Wydostaje się z ziemi, a jego produkty rozpadu w postaci małych radioaktywnych cząsteczek, zwanych pochodnymi radonu, wiążą się z cząsteczkami dymu i kurzu w powietrzu. W ten sposób radioaktywne cząsteczki w łatwy sposób mogą przedostawać się do płuc człowieka i powodować negatywne skutki zdrowotne. Niestety radon bardzo szybko się rozpada i zamienia się w inne pierwiastki zwane jego pochodnymi (Po-214, Po-218, Bi-214).
Produkty rozpadu emitują bardzo szkodliwe promieniowanie alfa (duża zdolność jonizacji promieniowania), co powoduje, że zgodnie z zaleceniami WHO (Międzynarodowej Organizacji Zdrowia) powinniśmy ograniczać ekspozycję na ten gaz. W Polsce już w 2019 roku ustanowione zostaną limity koncentracji radonu w budynkach mieszkalnych (zmiana Prawa Atomowego), co wreszcie przyczyni się do podniesienia świadomości społeczeństwa w tej kwestii.Jeżeli gaz dostanie się do domu poprzez nieszczelności w fundamencie, to jego znaczne stężenie pozostaje w piwnicy, a ludzie tam przebywający są narażeni na długoterminową ekspozycję gazu radioaktywnego.

Firma DOZYMETRIS wykonuje usługę pomiaru stężenia gazu promieniotwórczego jakim jest radon. Mierzony jest gaz radonowy, obecny w domach, garażach, piwnicach budynkach użyteczności publicznej, szkołach oraz zakładach itd.

Pomiar wykonywany jest za pomocą skalibrowanych detektorów radonu, opartych na czułej komorze jonizacyjnej. Urządzenia, co ważne zapewniają wysoką dokładność i relatywnie niski błąd pomiarowy. Sam pomiar przeprowadzany przez Inspektora Ochrony Radiologicznej (z aktualnymi i potwierdzonymi uprawnieniami wydanymi przez Państwową Agencję Atomistyki) jest bezinwazyjny i bezpieczny dla mieszkańców oraz środowiska. Procedura obmiaru radonu według, której nasi specjaliści badają poziom radonu, bazuje na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Na podstawie szczegółowych pomiarów klient otrzymuje wiedzę o stopniu zagrożenia w danej lokalizacji, co pozwala na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu dalszych badań bądź zminimalizowaniu stężenia gazu. Pomiar zakończony jest wydaniem protokołu z badań. W przypadku znacznego odchylenia koncentracji radonu ponad normę wydawane są zalecenia pokontrolne. Zestawione są tam środki naprawcze, mające na celu zapobieganie przenikaniu radonu do budynków oraz obniżenie koncentracji gazu.

SZCZEGÓŁY OFERTY

W naszej ofercie znajdziecie następujące usługi:

  • podstawowe wstępne badanie wraz z analizą wyników;
  • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;
  • pomiar poziomu (stężenia) radonu uwzględniające błąd pomiaru wynikający z czynników zewnętrznych (np. pora roku);
  • wykonanie raportu z badań.

Firma DOZYMETRIS dostarcza również monitory do pomiaru stężenia radonu - z dokładną ofertą sprzętową możecie Państwo zapoznać się na tej stronie.