POMIAR RADONU (STĘŻENIA GAZU PROMIENIOTWÓRCZEGO) W GRUNCIE (GLEBIE)

OFERTA POMIARU RADONU

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące usługi:

 • wstępne oraz podstawowe badanie wraz z analizą wyników (pomiar radonu w gruncie );
 • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;
 • pomiar poziomu (stężenia) radonu uwzględniające błąd pomiaru wynikający z czynników zewnętrznych (np. pora roku, dnia , pogoda);
 • wykonanie raportu z badań.
RADON (Rn-222) to niewidzialny i bezwonny gaz, który jest przy tym radioaktywny. Wydostaje się z ziemi, a jego produkty rozpadu w postaci małych radioaktywnych cząsteczek, zwanych pochodnymi radonu, wiążą się z cząsteczkami dymu i kurzu w powietrzu. W ten sposób radioaktywne cząsteczki w łatwy sposób mogą przedostawać się do płuc człowieka i powodować negatywne skutki zdrowotne. Niestety radon bardzo szybko się rozpada i zamienia się w inne pierwiastki zwane jego pochodnymi (Po-214, Po-218, Bi-214).
Produkty rozpadu emitują bardzo szkodliwe promieniowanie alfa (duża zdolność jonizacji promieniowania), co powoduje, że zgodnie z zaleceniami WHO (Międzynarodowej Organizacji Zdrowia) powinniśmy ograniczać ekspozycję na ten gaz. W Polsce już w 2019 roku ustanowione zostaną limity koncentracji radonu w budynkach mieszkalnych (zmiana Prawa Atomowego), co wreszcie przyczyni się do podniesienia świadomości społeczeństwa w tej kwestii.Jeżeli gaz dostanie się do domu poprzez nieszczelności w fundamencie, to jego znaczne stężenie pozostaje w piwnicy, a ludzie tam przebywający są narażeni na długoterminową ekspozycję gazu radioaktywnego.

Pomiar wykonywany jest za pomocą skalibrowanych detektorów radonu, opartych na czułej komorze jonizacyjnej. Urządzenia co ważne, zapewniają wysoką dokładność i relatywnie niski błąd pomiarowy. Sam pomiar przeprowadzany przez Inspektora Ochrony Radiologicznej (z aktualnymi i potwierdzonymi uprawnieniami wydanymi przez Państwową Agencję Atomistyki) jest bezinwazyjny i bezpieczny dla mieszkańców oraz środowiska. Procedura obmiaru radonu według której nasi specjaliści badają poziom radonu, bazuje na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Na podstawie szczegółowych pomiarów klient otrzymuje wiedzę o stopniu zagrożenia w danej lokalizacji, co pozwala na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu dalszych badań bądź zminimalizowaniu stężenia gazu. Pomiar zakończony jest wydaniem protokołu z badań. W przypadku znacznego odchylenia koncentracji radonu ponad normę, wydawane są zalecenia pokontrolne. Zestawione są tam środki naprawcze, mające na celu zapobieganie przenikaniu radonu do budynków oraz obniżenie koncentracji gazu.

Firma DOZYMETRIS dostarcza również monitory do pomiaru stężenia radonu - z dokładną ofertą sprzętową możecie Państwo zapoznać się na tej stronie.

Istnieje możliwość zamówienia komplementarnej usługi, gdyż firma DOZYMETRIS przeprowadza również POMIARY CZYSTOŚCI POWIETRZA (SMOGU). W naszej ofercie znajdziecie Państwo między innymi następujące usługi pomiarów:

 • poziom pyłu zawieszonego PM2.5 oraz PM10
 • poziom CO2

KILKA CIEKAWYCH FAKTÓW NA TEMAT RADONU

Radon to cichy i śmiercionośny gaz, ale niestety niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Nawet wielu mieszkańców z terenów zagrożonych potencjalnie wyższym stężeniem radonu takich jak południe naszego kraju, nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw i zagrożeń powodowanych przez gaz radonowy.

Oczywiście nie musi to tak wyglądać. Na przykład, po dosyć intensywnej kampanii społecznej duża liczba osób jest już świadomych zagrożeń płynących od metali ciężkich takich jak ołów, który jest notabene bardzo toksyczny. Dlatego też, w celu budowania takiej świadomości przedstawiamy kilka ciekawych faktów na temat gazu radonowego i odpowiadamy dlaczego ważnym jest aby minimalizować jego stężenie.

Stężenie radu (Ra-226) w glebie w Polsce (źródło: Atlas radiologiczny CLOR)


 1. Sama nazwa radon pochodzi od pierwiastka Rad, który jest fundamentalnym pierwiastkiem chemicznym (numer 88 w tablicy Mendelejewa). Radon to również pierwiastek (numer 86), który naturalnie występuje jako gazowy produkt rozpadu Radu. Radon został odkryty w 1900 roku i jest gazem bez smaku, zapachu i koloru. A co najważniejsze jest to gaz PROMIENIOTWÓRCZY.
 2. Radon to najcięższy gaz spośród wszystkich dotąd odkrytych przez człowieka. Jest 9 razy cięższy od powietrza.
 3. Radon jest nie tylko najbardziej powszechnym źródłem promieniowania tła ale również czynnikiem powodującym raka płuc. Ryzyko rozwoju nowotworu płuc wzrasta o 16% na każde 100 Bq/m³ wzrostu długoterminowej średniej koncentracji radonu.
 4. Około 22 tysiące ludzi umiera w Stanach Zjednoczonych każdego roku ze względu na ekspozycję na radon. Dla porównania, mieszkanie w domu wypełnionym radonem (powyżej normy) przez 12 lat jest równoważne z paleniem 10 papierosów każdego dnia przez taki okres czasu.
 5. Gaz radonowy jest emitowany, kiedy atomy radu się rozpadają. Ponieważ ten pierwiastek jest często spotykany w glebie i skałach wokół fundamentów domu, radon naturalnie występuje w wielu obszarach mieszkalnych. Kiedy występuje załamanie w podłożu (skale), to wówczas gaz wręcz wślizguje się do najniższych poziomów domu. A ponieważ mieszkańcy w żaden sposób nie są tego świadomi, więc radon jest swoistym zagrożeniem.
 6. Biorąc po uwagę statystyczną piwnicę narażoną na ekspozycję radu, 38 milionów atomów gazu radowego będzie się rozpadać w każdej godzinie.
 7. Usunięcie radonu poprzedzone jest profesjonalną weryfikacją oraz inspekcją występowania. Usługa pomiaru gazu radonowego może polegać również na udzieleniu profesjonalnych rekomendacji w jaki sposób zmniejszyć poziom gazu w danym obiekcie. Poziom radonu można zmniejszyć na wiele sposób - od wietrzenia, poprzez uszczelnienie fundamentów, specjalne systemy wentylacyjne, pompy zapewniające ciśnienie w otoczeniu fundamentów bądź systemy drenażowe.

Jeżeli troszczysz się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich bliskich, nie wahaj się zamówić usługi pomiaru gazu radonowego w swoim domu. Miej pewność, że pomiar zostanie przeprowadzany przez profesjonalistów a Twój dom będzie czysty, zdrowy i bezpieczny.