Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej, obmiarów dozymetrycznych, lokalizacji materiałów radioaktywnych i dobrych praktyk pomiarowych
Pomoce dydaktyczne oraz edukacyjne, które umożliwiają zaznajomienie się w przystępny sposób ze zjawiskiem radioaktywności...
Wykonujemy usługę pomiaru stężenia gazu radonowego w domach, piwnicach, szkołach, zakładach pracy oraz innych budynkach ...
Posiadamy doświadczoną którzy zainstalują praktycznie dowolny system dozymetryczny na danym obiekcie. Pełnimy nadzór nad .

Monitoring radiacyjny jest systemem umożliwiającym ciągły i automatyczny pomiar dużych i średnich pól promieniowania typu gamma i neutronowego ...
Monitory ręczne, bramki na taśmociągi oraz skanery przeznaczone do wykrywania radioaktywności w złomie lub...
Posiadamy doświadczoną którzy zainstalują praktycznie dowolny system dozymetryczny na danym obiekcie. Pełnimy nadzór nad całością procesu ...
Firma DOZYMETRIS dostarcza detektory półprzewodnikowe z wykorzystaniem germanu wysokiej czystości typu HPGe, które są dostarczane ...

Firma DOZYMETRIS bazuje na kompleksowym podejściu do zagadnienia bezpieczeństwa radiacyjnego. Proces wyboru odpowiedniego rozwiązania, mającego na celu skuteczną ochronę życia i zdrowia człowieka, zaczynamy od dokładnej identyfikacji potrzeb użytkownika oraz specyficznych warunków środowiskowych, w których urządzenie będzie pracować.

DOZYMETRIS to doświadczona kadra ekspertów pracujących w obszarze dozymetrii od wielu lat. W tym gronie znajdują się m.in:

  • inżynierowie,
  • specjaliści ds. dozymetrii i ochrony radiologicznej,
  • inspektorzy ochrony radiologicznej typu IOR-1 oraz IOR-3,
  • fizycy medyczni,
  • doktorzy nauk fizycznych.

Wysokiej klasy specjaliści to gwarancja skutecznego przekazania fachowej wiedzy podczas szkolenia, konsultacji przy wyborze odpowiedniego urządzenia dozymetrycznego oraz serwisu.

BLOG o zagrożeniu związanym z czynnikami masowego rażenia oraz detekcji skażeń ...