Bramki dozymetryczne gamma to urządzenia przeznaczone do wykrycia i lokalizacji źródeł promieniowania gamma ...
Pomoce dydaktyczne oraz edukacyjne, które umożliwiają zaznajomienie się w przystępny sposób ze zjawiskiem radioaktywności...
Oferujemy sprzęt pomiarowy dla odbiorców ze wszystkich branż, którzy szukają urządzeń do wykrywania bądź lokalizowania ...
Monitory ręczne, bramki na taśmociągi oraz stacjonarne monitory przeznaczone do wykrywania radioaktywnyści w złomie lub...
Monitoring radiacyjny jest systemem umożliwiającym ciągły i automatyczny pomiar dużych i średnich pól promieniowania typu gamma i neutronowego ...
W naszej ofercie posiadamy kompleksowe rozwiązania z zakresu sprzętu do pomiaru promieniowania jonizującego, dedykowanego dla różnych ...
Posiadamy doświadczoną którzy zainstalują praktycznie dowolny system dozymetryczny na danym obiekcie. Pełnimy nadzór nad całością procesu ...
Firma DOZYMETRIS dostarcza detektory półprzewodnikowe z wykorzystaniem germanu wysokiej czystości typu HPGe, które są dostarczane ...
W odpowiedzi na rosnące zagrożenie czynnikami masowego rażenia typu CBRNe (ang. Chemical Biological Radiological Nuclear explosive)...
Wykonujemy usługę pomiaru stężenia gazu radonowego w domach, piwnicach, szkołach, zakładach pracy oraz innych budynkach ...
Posiadamy doświadczoną którzy zainstalują praktycznie dowolny system dozymetryczny na danym obiekcie. Pełnimy nadzór nad całością procesu ...
Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej, obmiarów dozymetrycznych, lokalizacji materiałów radioaktywnych i dobrych praktyk pomiarowych ...

Firma DOZYMETRIS bazuje na kompleksowym podejściu do zagadnienia bezpieczeństwa radiacyjnego. Proces wyboru odpowiedniego rozwiązania, mającego na celu skuteczną ochronę życia i zdrowia człowieka, zaczynamy od dokładnej identyfikacji potrzeb użytkownika oraz specyficznych warunków środowiskowych, w których urządzenie będzie pracować.

DOZYMETRIS to doświadczona kadra ekspertów pracujących w obszarze dozymetrii od wielu lat. W tym gronie znajdują się m.in:

  • inżynierowie,
  • specjaliści ds. dozymetrii i ochrony radiologicznej,
  • inspektorzy ochrony radiologicznej typu IOR-1 oraz IOR-3,
  • fizycy medyczni,
  • doktorzy nauk fizycznych.

Wysokiej klasy specjaliści to gwarancja skutecznego przekazania fachowej wiedzy podczas szkolenia, konsultacji przy wyborze odpowiedniego urządzenia dozymetrycznego oraz serwisu.

BLOG o zagrożeniu związanym z czynnikami masowego rażenia oraz detekcji skażeń ...