Oferujemy tylko w pełni profesjonalny sprzęt dozymetryczny: dozymetry, bramki, radiometry, dawkomierze osobiste, komory jonizacyjne monitory skażeń ...
Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1, IOR-3 dla przemysłu,  służb mundurowych oraz innych placówek. Przygotowujemy  wnioski o zezwolenie, zgłoszenie, powiadomienie ...
Przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją na zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na obsługę, instalację, uruchomienie urządzenia X-ray lub innego źródła ...
Dostarczamy aktywne dawkomierze osobiste do pomiaru promieniowania X i gamma, w różnych zakresach energetycznych oraz mocy dawki ...                                          
Dedykowane do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki oraz wykrywania źródeł promieniowania gamma ...
Monitory ręczne, bramki na taśmociągi oraz skanery przeznaczone do wykrywania radioaktywności w złomie lub ..

Szkolenia z zakresu dozymetrii, ochrony radiologicznej, lokalizacji materiałów i źródeł radioaktywnych, poprawnych praktyk i obsługi dozymetrów, zarówno dla ...    
Na Państwa życzenie nasi specjaliści przeprowadzą ekspertyzę w zakresie stanu ochrony radiologicznej. W zależności od zapotrzebowania opiera się na ...

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ JEST  PODSTAWĄ NASZEJ DZIAŁALNOŚCI.

W firmie DOZYMETRIS do każdego zapytania z zakresu ochrony radiologicznej podchodzimy z należną starannością i wybieramy optymalne rozwiązanie. Jest to możliwe, ponieważ naszym fundamentem jest doświadczona kadra ekspertów pracujących od wielu lat w obszarze dozymetrii, o następujących specjalnościach:

W zakresie obsługi klienta stosujemy najwyższe standardy profesjonalizmu, aby w sposób optymalny przekazać fachową wiedzę podczas szkolenia, przygotować wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki oraz udzielić konsultacji przy wyborze odpowiedniego urządzenia dozymetrycznego. 

Potwierdzeniem uznania jest liczna grupa zadowolonych klientów, którzy już nam zaufali

Posiadamy zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki nr D-22639 uprawniające do uruchamiania urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na terenie kraju:

"Sprawdziłam starannie ten uderzający fakt i nie mogłam wątpić, że jest prawdziwy.
Zastanawiając się nad jego przyczyną, jedno tylko widziałam wyjaśnienie, a mianowicie, że musi istnieć w tych minerałach jakaś substancja nieznana, a bardzo czynna."

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE  o zjawisku promieniotwórczości

AKTUALNOŚCI

W dniu 14.12.2023 podpisano umowę gwarantującą naszej firmie dystrybucję na terenie Polski symulatorów promieniowania jonizującego (skażeń promieniotwórczych) brytyjskiego producenta Safe Training Systems Ltd. W naszej ofercie znajdą się między innymi symulatory imitujące źródła promieniotwórcze oraz skażenie promieniotwórcze, pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie szkolenia bez udziału materiałów promieniotwórczych.

Symulatory STS umożliwiają imitację źródeł promieniotwórczych poprzez bezpieczne źródła pola elektromagnetycznego oraz imitację skażenia za pomocą bezpiecznych chemicznie odczynników, na które reagują specjalnie skonstruowane sondy. System może być obsługiwany przez dostosowane, uniwersalne radiometry i monitory skażeń.