DETEKTORY PROMIENIOWANIA X (ROENTGENA)

RADIOMETR AT6130 jest przeznaczony do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki oraz przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma, jak również pomiaru gęstości strumienia cząstek promieniowania beta źródeł lub skażonych powierzchni. W trybie poszukiwania mierzy częstość zliczeń w jednostce czasu (sekunda) z możliwością kalibracji w stosunku do aktualnej natężenia promieniowania. Dzięki temu może być użyty do zlokalizowania i odseparowania materiału radioaktywnego spośród złomu lub danego ładunku.

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT2503 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10). Urządzenie jest o bardzo małych gabarytach, które pozwala na ciągłą kontrolę narażenia użytkownika w zakresie przyjętej dawki. Mimo niewielkiej ceny, zapewnia dokładność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo dla użytkownika.

RADIOMETR AT1121/AT1123 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru krótko impulsowego oraz ciągłego promieniowania X w szerokim zakresie energetycznym (od 15 keV). Urządzenie jest wyskalowane w funkcji przestrzennego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki Ḣр(10). Urządzenie posiada wiele trybów pomiaru oraz algorytmów uśredniania w zależności od tego z jakim rodzajem wiązki spotykamy się w danej lokalizacji.

Przenośny, wielofunkcyjny radiometr, dedykowany do pomiaru następujących typów promieniowania X oraz gamma:

▪ promieniowanie ciągłe długotrwałe;

▪ promieniowanie ciągłe krótkotrwałe (od 0,03 s);

▪ promieniowanie impulsowe (AT1123) (od 10 ns).

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT3509 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki [Hp(10), Hp(0,07)] oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki [Ḣр(10), Ḣр(0,07)], począwszy od niskich energii rzędu 15 keV a skończywszy na 10 MeV. Warto zwrócić uwagę, iż dawkomierz umożliwia pomiar narażenia skóry dla promieniowania słabo przenikliwego (równoważnik dawki Hp(0,07) dla reprezentatywnej głębokości przenikania dla skóry 0,07 mm) ...

KOMORA JONIZACYJNA RAM ION pozwala na skuteczny pomiar impulsowego promieniowania X już od pikosekundowych impulsów. Jest to urządzenie przenośne, zasilane bateryjnie z autoregulowanym zakresem operacyjnym mierzonej wielkości. Używana jest w przemyśle (badanie nieszczące - non-destructive testing NDT), medycynie (aparaty RTG) lub w instytucjach naukowych. Niezastąpione urządzenie podczas pomiaru pola promieniowania X lub gamma, o wysokim natężeniu (mocy dawki) i krótkim czasie trwania impulsu. Zastosowany detektor oraz specjalny algorytm obliczeniowy, zapewnia bardzo szybką reakcję oraz minimalne fluktuacje wyniku.

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT2503A jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10). W porównaniu do dawkomierza typu AT2503 posiada nieco mniejszy zakres pomiarowy mocy indywidualnego równoważnika dawki, co przekłada się na relatywnie niższą cenę.