PLANSZETKA (TACKA) POMIAROWA

PLANSZETKI DO POMIARU AKTYWNOŚCI PRÓBEK

Planszetki to metalowe tacki przeznaczone do osadzania materiałów - próbek, które są badane ze względu na wielkość aktywności izotopów emitujących promieniowanie alfa, beta i gamma. Zawinięte ranty planszetek umożliwiają badanie nie tylko ciał stałych, ale również cieczy (np. badanie próbek wody). Wykorzystywane są między innymi w badaniach laboratoryjnych, weryfikacji ustalonych poziomów aktywności oraz ćwiczeniach dydaktycznych.

ZASTOSOWANIE

  • badanie niskich poziomów aktywności materiałów promieniotwórczych typu alfa, beta i gamma

  • badanie aktywności tzw. spieczonych próbek cieczy

  • weryfikacja poziomu promieniotwórczości popiołów, sadzy oraz innych pozostałości bądź odpadów promieniotwórczych

PRZYKŁADOWE WYMIARY:

średnica zewnętrzna - 35 mm;

średnica wewnętrzna - 32 mm;

wysokość - 3 mm.

Istnieje możliwość zamówienie tacek (planszetek) o innych wymiarach.

Prosimy o wysłanie zapytania w celu określenia takiej możliwości dla konkretnych wymiarów.