BRAMKI DOZYMETRYCZNE GAMMA

BRAMKI DOZYMETRYCZNE GAMMA to urządzenia przeznaczone do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w instytucjach medycznych, zakładach odpadów komunalnych, przetwarzania złomu bądź spalarniach.

Szczególną cechą przyrządu jest możliwość nastawiania progu sygnalizacji w polu promieniowania względem rejestrowanej aktualnie mocy dawki, co umożliwia efektywne wykrywanie materiałów radioaktywnych.BRAMKA DOZYMETRYCZNA GAMMA-MED jest przeznaczona przede wszystkim do kontroli ruchu pacjentów, którzy otrzymali radiofarmaceutyki w czasie procesu leczenia. Ponadto urządzenie pozwala na wykrycie materiałów radioaktywnych, które mogłyby być nielegalnie wyniesione z danej placówki. Urządzenie wyposażone jest w sondę scyntylacyjną mierzącą promieniowanie gamma, blok przetwarzania danych oraz...

BRAMKA GAMMA-SCRAP jest systemem przeznaczonym do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w zakładach przemysłowych, unieszkodliwiania odpadów czy spalarniach . Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)...


MONITOR GAMMA-PIED jest przeznaczony do wykrywania materiałów radioaktywnych i jądrowych przenoszonych przez osoby przemieszczające się przez strefę kontrolną lub znajdujących się w kontrolowanych obiektach (np. na wózkach bagażowych, taśmociągach, samochodach osobowych).


MONITORING GAMMA-PORTAL jest systemem opartym na kilku niezależnie działających bramkach typu gamma przeznaczonym do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w średnich i dużych lokalizacjach. Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl) ...

BRAMKA GAMMA-CONVEYOR jest systemem przeznaczonym do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w zakładach przemysłowych, unieszkodliwiania odpadów czy spalarniach . Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)...