BRAMKI DOZYMETRYCZNE GAMMA

BRAMKI DOZYMETRYCZNE GAMMA to urządzenia przeznaczone do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w instytucjach medycznych, zakładach odpadów komunalnych, przetwarzania złomu, spalarniach oraz zakładach przemysłowych. 

Szczególną cechą przyrządu jest możliwość nastawiania progu sygnalizacji w polu promieniowania względem rejestrowanej aktualnie mocy dawki, co umożliwia efektywne wykrywanie materiałów radioaktywnych. 

BRAMKA GAMMA-CONVEYOR (TAŚMOCIĄGI) jest systemem przeznaczonym do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w odpadach, które przesuwają się na taśmociągu. Instalowana jest m.in. w zakładach przemysłowych, unieszkodliwiania odpadów czy spalarniach. Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)... BRAMKA DOZYMETRYCZNA GAMMA-MED (MEDYCZNA) jest przeznaczona przede wszystkim do kontroli odpadów medycznych oraz przemieszczenia się pacjentów, którzy otrzymali radiofarmaceutyki w czasie procesu leczenia. Ponadto urządzenie pozwala na wykrycie materiałów radioaktywnych, które mogłyby być nielegalnie wyniesione z danej placówki. Urządzenie wyposażone jest w sondę scyntylacyjną mierzącą promieniowanie gamma, blok przetwarzania danych oraz... MONITOR GAMMA-PIED (KONTROLA PIESZYCH) jest przeznaczony do wykrywania materiałów radioaktywnych i jądrowych przenoszonych przez osoby przemieszczające się przez strefę kontrolną lub znajdujących się w kontrolowanych obiektach (np. na wózkach bagażowych, taśmociągach, samochodach osobowych).


SYGNALIZATOR PROGOWY GAMMA ST-018PM jest urządzeniem przeznaczonym do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki oraz wykrywania źródeł promieniowania gamma. Budowa urządzenia jest na bazie wersji sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)...SYGNALIZATOR RADIOAKTYWNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH SRM-1 jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania źródeł promieniowania gamma w odpadach medycznych oraz optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki. Budowa urządzenia jest na bazie wersji sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)...


GAMMA TRACER GT2-1 to przenośny monitor promieniowania gamma z wbudowanym bardzo czułym detektorem półprzewodnikowym CdZnTe, który pozwala na wykrywanie i lokalizowanie materiałów radioaktywnych w złomie, odpadach medycznych bądź innych pozostałościach. Miernik może być używany jako dozymetr aktywujący alarm akustyczny, optyczny i wibracyjny w momencie przekroczenia wcześniej ustawionych wartości progów mocy dawki) ...BRAMKA DOZYMETRYCZNA DLA CENTRÓW HANDLOWYCH (KONTROLA PIESZYCH) jest przeznaczona do wykrywania materiałów radioaktywnych i jądrowych przenoszonych przez osoby przemieszczające się przez strefę kontrolną lub znajdujących się w kontrolowanych obiektach czyli centrach handlowych, instytucjach publicznych, uczelniach, szkołach, urzędach ...SKANER PROMIENIOWANIA GAMMA W ODPADACH I ZŁOMIE jest pośrednim systemem (pod kątem ceny i wydajności) między dużą bramka złomową a ręcznym monitorem.  Przeznaczony do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w zakładach przemysłowych, unieszkodliwiania odpadów czy spalarniach . Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)...