BRAMKA DOZYMETRYCZNA GAMMA-MED

zdjęcieBRAMKA DOZYMETRYCZNA GAMMA-MEDBRAMKA DOZYMETRYCZNA GAMMA-MED jest przeznaczona przede wszystkim do kontroli ruchu pacjentów, którzy otrzymali radiofarmaceutyki w czasie leczenia. Ponadto urządzenie pozwala na wykrycie materiałów radioaktywnych, które mogłyby być wyniesione z danej placówki.

Urządzenie wyposażone jest w sondę scyntylacyjną mierzącą promieniowanie gamma, blok przetwarzania danych oraz jednostkę sterującą (komputer). Specjalna aplikacja pozwala na ustawienie progów alarmowych, które w momencie przekroczenia uruchamiają sygnalizację optyczno-akustyczną. Istnieje możliwość dostosowania czułości urządzenia poprzez odpowiedni dobór wielkości detektora (scyntylatora).

Bramki są montowane w obudowach, które można dostosować do wyglądu wnętrza obiektu, w którym mają być docelowo zainstalowane.

Rozwiązanie jest typu modularnego, więc istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb użytkownika.

W przypadku bardzo trudnych warunków do lokalizacji materiału promieniotwórczego (duży stopień ekranowania ze względu na występujące elementy absorbujące, warunki pogodowe, niesprzyjająca geometria pomiaru) w wydzielonej części odpadów podejrzanych o skażenie, do tego celu należy użyć monitora o względnie większej czułości niż wspomniany wyżej indykator. GAMMA TRACER GT2-1 to przenośny monitor promieniowania gamma z wbudowanym bardzo czułym detektorem półprzewodnikowym CdZnTe, który pozwala na wykrywanie i lokalizowanie materiałów radioaktywnych w złomie, odpadach medycznych bądź innych pozostałościach. Miernik może być używany jako dozymetr aktywujący alarm akustyczny, optyczny i wibracyjny w momencie przekroczenia wcześniej ustawionych wartości progów mocy dawki.

Więcej o praktycznych wskazówkach poprawnego wykonania pomiaru, mającego na celu wyszukanie i zlokalizowanie materiału promieniotwórczego w złomie bądź odpadach, znajdziecie na stronie: https://www.dozymetris.pl/przydatne-informacje-techniczne

Tam należy wybrać temat: 10. WYKRYWANIE MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO W ZŁOMIE I ODPADACH - POPRAWNE PRZEPROWADZENIE POMIARU