BRAMKA GAMMA-PIED

zdjęcie

BRAMKA GAMMA-PIED

BRAMKA GAMMA-PIED służy do wykrywania materiałów radioaktywnych i jądrowych przenoszonych przez osoby przemieszczające się przez strefę kontrolną lub znajdujących się w kontrolowanych obiektach.

Urządzenie jest przeznaczone do wykrywania źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w przypadku następujących lokalizacji:

  • w punktach kontrolnych ośrodków medycznych, w przedsiębiorstwach przemysłu jądrowego, zakładach i magazynach produkcji zbrojeniowej,
  • przy wejściach do instytucji publicznych, banków, urzędów pocztowych itp.

Sygnalizacja przekroczenia zarejestrowanego tła promieniowania jest realizowana poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny. Istnieje opcja doboru odpowiedniego sygnalizatora bądź wieży sygnalizacyjnej w zależności od aplikacji.

Po włączeniu następuje automatyczna kontrola sprawności przyrządu - sygnalizowane są wszelkie niesprawności. Następuje również zapamiętanie poziomu tła naturalnego promieniowania, po czym sygnalizator przechodzi do trybu pracy. Włączenie alarmu następuje w chwili, gdy poziom promieniowania pochodzący od źródła przekroczy nastawiony próg.

W momencie wykrycia podwyższonego poziomu promieniowania w celu dokładnego zlokalizowania materiału promieniotwórczego można posłużyć się przenośnym Indykatorem promieniowania ABG-10, który jest elementem opcjonalnym systemu.

Więcej o praktycznych wskazówkach poprawnego wykonania pomiaru, mającego na celu wyszukanie i zlokalizowanie materiału promieniotwórczego w złomie bądź odpadach, znajdziecie na stronie: https://www.dozymetris.pl/przydatne-informacje-techniczne

Tam należy wybrać temat: 10. WYKRYWANIE MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO W ZŁOMIE I ODPADACH - POPRAWNE PRZEPROWADZENIE POMIARU