SYMULATOR PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO (SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH)

Symulator jest wykorzystywany w procesie szkolenia w wykrywaniu i rozpoznaniu skażeń promieniotwórczych poprzez zdalne zadawanie wskazanych wielkości na radiometry i monitory skażeń.

Symulatory STS umożliwiają imitację źródeł promieniotwórczych poprzez bezpieczne źródła pola elektromagnetycznego oraz imitację skażenia za pomocą bezpiecznych chemicznie odczynników, na które reagują specjalnie skonstruowane sondy. System jest obsługiwany przez dostosowane uniwersalne radiometry i monitory skażeń.

Symulowane pole jest generowane za pomocą źródła częstotliwości radiowej, które wykorzystuje unikalną konstrukcję anteny, wytwarzając niemal izotropowe pole symulowanej radioaktywności. Pole jest emitowane we wszystkich kierunkach na odległość około 15 m, w zależności od poziomu aktywności ustawionego na źródle. Mini-źródła serii Safe są niezwykle kompaktowe o wymiarach zaledwie 80x60x40 mm, dzięki czemu idealnie nadają się do szkoleń w zakresie planowania awaryjnego, odzyskiwania źródeł lub ćwiczeń CBRN.

Źródła są dostępne w wersji o stałym poziomie aktywności, który można wybrać indywidualnie przy składaniu zamówienia lub w wersji o zmiennej aktywności spośród 10 ustawień. Elastyczne oprogramowanie pozwala na generowanie symulowanych pól promieniowania do 10 Sv/h i do 0,5 uSv/h dla bardziej subtelnych zastosowań. 

W zakresie symulacji skażeń powierzchniowych Symulator wykorzystuje zastrzeżoną technologię wykrywania gazu. Technologia ta składa się z dwóch elementów, symulowanego zanieczyszczenia i zmodyfikowanego miernika lub inteligentnej sondy. Symulowane skażenie to bezpieczna ciecz - STS LS1 - którą można nanieść na odzież, sprzęt, urządzenia i powierzchnie, gdzie powoli odparowuje. Ponieważ gaz jest bardzo gęsty, chmura gazu pozostaje blisko powierzchni i symuluje w bardzo realistyczny sposób krótko i średnio zasięgowe typy promieniowania (alfa i beta).

Symulator został opracowany tak, aby jak najdokładniej naśladować rzeczywiste pole promieniowania jonizującego, a instrumenty detekcyjne zostały zaprojektowane tak, aby replikować rzeczywistą reakcję instrumentu.

ZASADA DZIAŁANIA

Symulator występuje w dwóch odmianach: 

Symulowany dozymetr działa przy użyciu systemu wykrywania częstotliwości radiowej STS, który wykrywa obecność symulowanego pola promieniowania, a wynikowy odczyt jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD. Dozymetr posiada 2-wierszowy, 16-znakowy, podświetlany wyświetlacz LCD z pojedynczym przyciskiem użytkownika do wyboru funkcji dawki i szybkości.  Włączanie/wyłączanie urządzenia odbywa się za pomocą przycisku z boku dozymetru, a menu administratora jest dostępne za pomocą przełącznika.                

Menu umożliwia użytkownikom ustawienie różnych parametrów przyrządu, w tym progu alarmowego, wyświetlania dawki i dawki, jednostek odczytu i częstotliwości sygnalizacji akustycznej.

Dozymetr wykorzystuje źródło Safe-MiniSource jako generator pola i akumuluje dawkę zgodnie z odległością i ekranowaniem między dozymetrem a źródłem. Szybkość akumulacji można zmienić, używając różnych mini-źródeł o różnych charakterystykach. Każde źródło może być dostarczone zaprogramowane z odpowiednią charakterystyką izotopu i poziomem aktywności. Dozymetr działa na 2 standardowych ogniwach AAA, zapewniając czas pracy wynoszący ponad 10  godzin. 

Dozymetr nie został zaprojektowany jako iskrobezpieczny i dlatego nie powinien być używany w środowiskach niebezpiecznych. Urządzenia nie są wodoodporne i zawierają delikatną i wrażliwą elektronikę, która może ulec uszkodzeniu w przypadku wystawienia na działanie wilgoci (deszczu). Urządzenia powinny być przechowywane w czystym i suchym środowisku, a baterie powinny być wyjęte, jeśli są przechowywane dłużej niż 4 tygodnie. Na reakcję przyrządu będą miały wpływ warunki środowiskowe, takie jak obecność dużych powierzchni odbijających światło, znacznych konstrukcji metalowych i zmiennych grubości ścianek.

SYMULOWANE ŹRODŁO PROMIENIOTWÓRCZE

Symulowane źródło promieniowania zaprojektowane zostało w celu wsparcia szkolenia użytkowników w zakresie bezpiecznych praktyk oraz zrozumienia natury i mechaniki promieniowania jonizującego. Urządzenie działa przy użyciu emitera częstotliwości radiowej do generowania pola, które może być wykryte przez dowolny z monitorów serii Safe i detektorów z wynikowym odczytem wyświetlanym na wyświetlaczu LCD urządzenia.

Źródło zostało zaprojektowano tak, aby można go było łatwo ukryć i jest wyposażone w pojedynczy przycisk do włączania/wyłączania oraz diodę LED wskazującą niski poziom naładowania baterii. Źródło jest generatorem symulowanego pola promieniowania, który generuje niemal izotropowy wzór pola, zapewniając pole w odległości około 15 metrów we wszystkich kierunkach. Generator to pojedynczy "izotop", który odtwarza charakterystykę danego izotopu pod względem generowania promieniowania beta/gamma przy ustawionym poziomie aktywności.

Miniźródła serii Safe są kompaktowe o wymiarach 80x60x40 mm, dzięki czemu idealnie nadają się do niejawnych szkoleń w zakresie planowania awaryjnego, odzyskiwania źródeł lub ćwiczeń CBRN. Źródła są dostępne ze stałym poziomem aktywności, który można wybrać indywidualnie przy zamówieniu, lub ze zmiennym poziomem aktywności spośród 10 ustawień.

SYMULOWANE SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE

Urządzenie w celu symulowania skażenia promieniotwórczego wykorzystuje zastrzeżoną technologię wykrywania gazu. Technologia ta składa się z dwóch elementów: symulowanego skażenia i zmodyfikowanego miernika lub sondy do jego wykrywania. Symulowane skażenie to bezpieczna ciecz - STS LS1 - którą można nanieść na odzież, sprzęt, urządzenia i powierzchnie, gdzie powoli odparowuje. Ponieważ gaz jest bardzo gęsty, chmura gazu pozostaje blisko powierzchni. Ten system symulacji jest używany do szkolenia personelu w zakresie monitorowania ogólnego skażenia radioaktywnego lub w określonych miejscach skażenia alfa.


Chmura gazu pozostaje w odległości około 2 cm od powierzchni, a w tym zakresie sygnał będzie się wahał od 2000 cps przy bliskim kontakcie do wartości tła w odległości 2 cm. Aby zmusić uczestnika szkolenia do opracowania dobrej techniki monitorowania, system jest regulowany w taki sposób, że jeśli monitor jest zbyt szybko przesuwany nad powierzchnią lub znajduje się zbyt daleko, wychwytywana jest niewielka ilość gazu. W ten sposób uczestnik szkolenia uczy się monitorowania z sondą blisko powierzchni i przemieszczania jej z określoną prędkością.


Okres, w którym ciecz LS1 generuje wystarczającą ilość gazu, aby umożliwić działanie symulacji, zależy od długości czasu, temperatury i chropowatości powierzchni. Na przykład, na zimnej betonowej podłodze, LS1 może pozostać przez 8 godzin, podczas gdy na ciepłym, szorstkim rękawie z tkaniny ciecz wyparuje w mniej niż 1 godzinę. W każdym przypadku źródło całkowicie wyparuje w ciągu 24 godzin, umożliwiając rozpoczęcie nowej sesji bez śladu z poprzedniej sesji treningowej. Ponieważ ciecz jest lepka, łatwo jest zademonstrować przenoszenie skażenia - szczotkowanie dłoni nad skażoną powierzchnią spowoduje, że dłoń zostanie skażona, a następnie wszystko, czego dotknie, prawdopodobnie również zostanie skażone. Odkażanie poprzez wycieranie lub mycie pozwoli na podjęcie procedur czyszczenia. W przypadku niektórych zastosowań może być wymagane stałe zanieczyszczenie i w tym wypadku można wykorzystać stymulant proszkowy SS4.


OPROGRAMOWANIE

Elastyczne oprogramowanie pozwala na generowanie symulowanych pól promieniowania do 10 Sv/h i do 0,5uSv/h dla bardziej subtelnych zastosowań. Poziomy alarmu i tła detektorów można wstępnie ustawić tak, aby były zgodne z rzeczywistymi przyrządami używanymi przez uczestników szkolenia. 

Dodatkowa korzyść pojawia się, gdy wymagane jest szkolenie grupowe. Jednorazowo można wykorzystać do 16 urządzeń w dowolnej kombinacji np. występowanie kilku źródeł jednocześnie. Wszystkie urządzenia komunikują się ze sobą, a efekt posiadania wielu źródeł oznacza, że na przyrządzie rejestrowane jest skumulowane natężenie pola. Można zatem przeprowadzić ćwiczenia w celu zademonstrowania zagrożeń związanych z lokalizacją wielu źródeł, a "duże" źródło może maskować aktywność innych słabszych źródeł.

System nie wymaga udziału trenera, z wyjątkiem ustawienia poziomów tła i alarmów wymaganych przed rozpoczęciem sesji treningowej.  Raz ustawione poziomy są zapamiętywane przez system dzięki czemu następnym razem urządzenia będą gotowe do pracy bez regulacji, a przy dostawie przyrządy zostaną ustawione na żądane przez klienta ustawienia przed wysyłką. Dozymetry posiadają lampki alarmowe LED, które są aktywowane po przekroczeniu progu alarmowego oraz dźwiękowe sygnalizatory (około 80dB), które brzmią przy przekroczeniu progu alarmu dawki lub dawki.  W dozymetrach alarm musi zostać potwierdzony, aby urządzenie przestało emitować dźwięk. Każdy alarm ma inny ton.

System częstotliwości radiowej umożliwia odczyt sygnału przez materiały takie jak drewno, cegła, szkło i płyty gipsowo-kartonowe - a sygnał odbierany przez urządzenie jest tłumiony. Sygnał odbierany przez urządzenie jest tłumiony w różny sposób dla każdego materiału. System jest zatem szczególnie odpowiedni do demonstrowania wpływu odległości (prawo odwrotności kwadratu), ekranowania i czasu na otrzymywaną dawkę.