MONITOR SKAŻEŃ ADA-2- POMIAR PROMIENIOWANIA BETA, X, GAMMA

Monitor skażeń ADA-2 to kompaktowy radiometr przeznaczony do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki, przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma oraz przede wszystkim skażeń powierzchniowych typu beta i gamma. Gumowa obudowa chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Bardzo czytelny ekran, duże przyciski i prosta obsługa.

Urządzenie może być używany do kontroli radiometrycznej przez profesjonalne służby, jak i niewykwalifikowany personel mający do czynienia z promieniowaniem w swoim miejscu pracy, weryfikacji skażeń lub opadu promieniotwórczego, bądź dla celów edukacyjnych.

CECHY URZĄDZENIA

▪ automatyczna kompensacja biegu własnego urządzenia (ang. intrinsic background)

szybka reakcja na każdą statystycznie znaczącą zmianę mocy dawki (restart procesu pomiarowego w momencie znaczącego odchylenia od wartości średniej)

▪ niska waga i małe rozmiary

▪ wskazanie statusu baterii oraz głównych błędów podczas pracy urządzenia

▪ łatwa, intuicyjna obsługa przy pomocy dwóch dużych przycisków

▪ równoległy pomiar dawki i mocy dawki

pomiar skażeń powierzchniowych typu beta i gamma

alarm optyczno-akustyczny w przypadku przekroczenia ustawionego progu alarmowego dla dawki i mocy dawki

▪ dopasowany do pracy w trudnych warunkach wysokich temperatur