MONITOR SKAŻEŃ RM1001-CT - POMIAR PROMIENIOWANIA ALFA, BETA, X i GAMMA

MONITOR SKAŻEŃ RM1001-CT to nowoczesny i łatwy w użyciu przenośny monitor skażeń. Automatyczna skala analogowa w zliczeniach na sekundę (CPS) zapewnia łatwy odczyt pomiarów, a wyświetlacz cyfrowy pokazuje dokładne pomiary w CPS i Bq/cm². Monitor RM1001-CT posiada bibliotekę izotopów (w zależności od detektora) do pomiaru aktywności powierzchniowej (Bq/cm²). Wydajność tych izotopów może być edytowana po ponownej kalibracji zgodnie z procedurą pomiarową użytkownika (geometria 2π lub 4π, odległość detektor-źródło...). Pomiar tła jest wykonywany za pomocą licznika o czasie pomiaru od 20 do 100 sekund. Odejmowanie tła jest stosowane w obliczeniach aktywności powierzchniowej i może być przechowywane w pamięci.

zakres energetyczny promieniowania X oraz gamma 40 keV – 1,3 MeV

zakres energetyczny promieniowania alfa [4 – 7] MeV

zakres energetyczny promieniowania beta 155 keV – 3,5 MeV

ZASTOSOWANIE

diagnostyka X-ray

▪ kontrola skażeń powierzchniowych

▪ radiologia

▪ poszukiwanie, detekcja i lokalizacja sierocych źródeł promieniotwórczych

▪ urządzenia X-ray, gamma

▪ zdarzenia radiacyjne

▪ kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych

▪ urządzenia typu XRF

▪ monitoring środowiskowy

▪ kontrola narażenia na promieniowanie jonizujące

▪ monitorowanie skażenia złomu, odpadów oraz produktów gabarytowych

CECHY URZĄDZENIA


 • wskazania cyfrowe w cps i Bq/cm²

 • łatwe do odczytania analogowe wskazanie zakresu w cps

 • regulowane progi alarmowe w cps i Bq/cm²

 • biblioteka izotopów z regulowaną wydajnością

 • licznik tła

 • odejmowanie tła dla Bq/cm²

 • licznik/timer z regulowanym czasem zliczania i limitem zliczeń całkowitych

 • sygnalizacja alarmów, awarii detektora, niskiego poziomu baterii i przekroczenia zakresu

UŚREDNIANIE

Funkcja uśredniania pozwala na stabliny odczyt i utrzymuje szybki czas reakcji. Monitor automatycznie zmienia skalę, wskazuje używaną skalę (x1, x10, x100, x1000) i ostrzega w każdym przypadku awarii detektora, niskiego poziomu baterii, przepełnienia oraz przekroczenia progu alarmowego szybkości lub aktywności powierzchniowej.


LICZNIK CZASU

W przypadku pomiarów wymagających większej dokładności monitor RM1001-CT jest wyposażony w ogólny licznik-czasomierz, w którym użytkownik może ustawić czas zliczania do 10000 s i/lub limit zliczeń całkowitych do 10E7 zdarzeń.
Każdy parametr (progi alarmowe, skuteczność, czas zliczania i limit zliczeń całkowitych...) może być ustawiony przez użytkownika i zapisany w pamięci nieulotnej.

W zależności od zastosowania dostępne są różne modele detektorów skażeń:

 • scyntylacyjne NaI(Tl),

 • proporcjonalne,

 • i okienkowe detektory Geigera-Mullera).

Urządzenie RM1001 jest dostarczane z:

 • zasilaczem zewnętrznym,

 • instrukcją obsługi,

 • i certyfikatem radiologicznym obejmującym kilka izotopów.