RADIOMETR ERIS-2R - POMIAR PROMIENIOWANIA X i GAMMA

RADIOMETR ERIS2-R to kompaktowy radiometr przeznaczony do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki, przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma. W trybie poszukiwania mierzy zliczenia w postaci wykresu, co pozwala na bardzo szybkie zaobserwowanie jakiejkolwiek statystycznie istotnej zmiany ilości impulsów, mierzonych przez detektor. Dzięki temu, może być użyty do zlokalizowania i odseparowania materiału radioaktywnego spośród złomu lub danego ładunku. Jako jeden z niewielu radiometrów pozwala w trybie „freezing” śledzenie na bieżąco i zapisywanie na ekranie maksymalnej wartości mocy dawki.

zakres energetyczny promieniowania X oraz gamma 20 keV – 3 MeV

ZASTOSOWANIE

▪ diagnostyka X-ray

▪ radiologia

▪ poszukiwanie, detekcja i lokalizacja sierocych źródeł promieniotwórczych

▪ urządzenia X-ray, gamma

▪ zdarzenia radiacyjne

▪ urządzenia typu XRF

▪ monitoring środowiskowy

▪ kontrola narażenia na promieniowanie jonizujące

▪ monitorowanie złomu, odpadów oraz produktów gabarytowych

CECHY URZĄDZENIA

tryb poszukiwania sierocych źródeł i materiałów promieniotwórczych

dźwiękowy oraz optyczny alarm w przypadku przekroczenia ustawionego progu dla dawki i mocy dawki

szybka reakcja na każdą statystycznie znaczącą zmianę mocy dawki (restart procesu pomiarowego w momencie znaczącego odchylenia od wartości średniej)

▪ w trybie „freezing” śledzenie na bieżąco i zapisywanie na ekranie maksymalnej mocy dawki

▪ w trybie poszukiwań, każdy zarejestrowany kwant jest sygnalizowany za pomocą sygnału dźwiękowego

▪ aż do 8000 rezultatów pomiarowych może być zapisanych w pamięci nieulotnej wraz z datą i godziną rejestracji

poziom progów alarmowych może być dostosowane przez użytkownika (zabezpieczenie oddzielnym hasłem)

▪ bardzo jasne podświetlenie ekranu LCD

▪ niska waga i małe rozmiary

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

TRYB WYKRESÓW

Tryb wykresów pozwala na bieżące wskazywanie mierzonych impulsów (30 ostatnich pomiarów) z małą stałą czasową około 5 sekund, co pozwala na bardzo szybkie zaobserwowanie jakiejkolwiek znaczącej statystycznej zmiany ilości impulsów. Funkcja ta wykorzystywana jest w poszukiwaniu materiałów promieniotwórczych.


ALARMY I KOMUNIKATY

· alarm akustyczny i wizualny

· poziom progów alarmowych może być dostosowane przez użytkownika (zabezpieczenie oddzielnym hasłem)

· komunikaty o poziomie naładowania baterii, pełnej pamięci wewnętrznej, usterkach oraz saturacji licznika (osiągniecie górnego zakresu pomiarowego)

PAMIĘĆ

· zapis daty i czasu pomiaru

· zapis parametrów pomiaru

· automatyczny lub periodyczny zapis wartości

· pojemność do 800 rekordów


WYPOSAŻENIE

· radiometr

· ładowarka USB

· przewód USB

· instrukcja obsługi

· software

· torebka na radiometr

· certyfikat producenta