SPEKTROMETRY DO POMIARU AKTYWNOŚCI GAMMA W GRZYBACH, OWOCACH, MATERIAŁACH

STACJONARNY SPEKTROMETR DO POMIARU AKTYWNOŚCI GAMMA AT1320

Stacjonarny spektrometr AT1320 dedykowany do pomiaru aktywności objętościowej i aktywności właściwej radionuklidów emitujących promieniowanie gamma w wodzie, żywności, surowcach rolnych i paszach, surowcach przemysłowych, grzybach, jagodach, innych produktach leśnych, materiałach budowlanych, glebie i innych obiektach środowiska.

STACJONARNY SPEKTROMETR DO POMIARU AKTYWNOŚCI BETA I GAMMA AT1315

Dwukanałowy spektrometr scyntylacyjny beta i gamma AT1315 jest przeznaczony do jednoczesnego i selektywnego szacowania:

STACJONARNY LICZNIK ALFA BETA  AT1329

Licznik próbek AT1329 jest przeznaczony do jednoczesnego lub selektywnego pomiaru aktywności alfa i beta w różnych próbkach.

Licznik próbek może być używany do:

- pomiaru aktywności brutto alfa i brutto beta w próbkach zliczeniowych opartych na aerozolowych filtrach analitycznych typu АФА
- pomiaru aktywności brutto alfa i brutto beta w "grubowarstwowych" próbkach zliczeniowych przygotowanych z materiału próbki (np. przez odparowanie lub inną metodą przygotowania "grubowarstwowej" próbki).
- pomiaru aktywności brutto alfa i brutto beta w "cienkowarstwowych" próbkach zliczeniowych przygotowanych z materiału próbki (np. przez osadzanie elektrolityczne).
- pomiaru aktywności, gęstości strumienia, zewnętrznego promieniowania alfa i beta dla źródeł typu 1П9, 2П9, 3П9, 1С0, 2С0, 3С0.
- kontroli skażenia radiacyjnego powierzchni metodą rozmazu

RADIOMETR AT1125

Radiometr AT1125 jest wyposażony w scyntylator typu NaI(Tl) o wysokiej czułości, co umożliwia bardzo szybką odpowiedź na najmniejsze zmiany natężenia promieniowania, nawet na poziomie naturalnego promieniowania tła. Funkcje korekcyjne w zakresie energetycznym od 50 keV do 3 MeV pozwalają na wysoką dokładność pomiaru mocy dawki w szerokim zakresie energetycznym promieniowania gamma. Oprócz detektora scyntylacyjnego, w przypadku radiometru typu AT1125A, dodatkowo wbudowany jest licznik Geigera-Mullera, który w sposób znaczący rozszerza zakres pomiarowy mocy przestrzennego równoważnika dawki. Urządzenie umożliwia opcjonalnie pomiar zawartości radionuklidów zarówno w warunkach laboratoryjnych (z dodatkową osłoną ołowianą oraz statywem) jak i na zewnątrz, już bez osłony, używając tylko pojemników Marinelli.