STACJONARNY LICZNIK ALFA BETA  AT1329

Licznik próbek jest przeznaczony do jednoczesnego lub selektywnego pomiaru aktywności alfa i beta w różnych próbkach.

Licznik próbek może być używany do

- pomiaru aktywności brutto alfa i brutto beta w próbkach zliczeniowych opartych na aerozolowych filtrach analitycznych typu АФА

- pomiaru aktywności brutto alfa i brutto beta w "grubowarstwowych" próbkach zliczeniowych przygotowanych z materiału próbki (np. przez odparowanie lub inną metodą przygotowania "grubowarstwowej" próbki).

- pomiaru aktywności brutto alfa i brutto beta w "cienkowarstwowych" próbkach zliczeniowych przygotowanych z materiału próbki (np. przez osadzanie elektrolityczne).

- pomiaru aktywności, gęstości strumienia, zewnętrznego promieniowania alfa i beta dla źródeł typu 1П9, 2П9, 3П9, 1С0, 2С0, 3С0.

- kontroli skażenia radiacyjnego powierzchni metodą rozmazu

ZASADA DZIAŁANIA

Zasada działania licznika próbek opiera się na wykorzystaniu inteligentnego detektora scyntylacyjnego dla promieniowania alfa i beta. Zewnętrzny komputer PC z dedykowanym oprogramowaniem służy do sterowania urządzeniem i przetwarzania informacji pomiarowych.

Funkcje oprogramowania licznika próbek:

ZASTOSOWANIE

CECHY URZĄDZENIA

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

▪ АТ1329 (alpha-beta)

▪ АТ1329А (alpha)

▪ АТ1329B (beta)