STACJONARNY SPEKTROMETR DO POMIARU AKTYWNOŚCI BETA I GAMMA AT1315

Stacjonarny spektrometr AT1315 dedykowany do pomiaru aktywności objętościowej i aktywności właściwej radionuklidów emitujących promieniowanie beta i gamma.

Jednoczesny i selektywny pomiar aktywności radionuklidów emitujących promieniowanie gamma w wodzie pitnej, żywności, surowcach rolnych i paszach, surowcach przemysłowych, produktach leśnych, materiałach budowlanych, glebie i innych obiektach środowiska.

Dwukanałowy spektrometr scyntylacyjny beta i gamma AT1315 jest przeznaczony do jednoczesnego i selektywnego szacowania:

ZASADA DZIAŁANIA

Zasada działania spektrometru beta i gamma AТ1315 opiera się na pomiarze i transformacji wykrytego promieniowania promieniowania w rozkłady amplitudy, które są następnie dalej przekształcane w kod cyfrowy i zapisywane w pamięci jednostki detekcyjnej. Spektrometr może być dostarczony bez kanału beta na życzenie klienta. 

ZASTOSOWANIE

CECHY URZĄDZENIA