SPEKTROMETRY PRZENOŚNE

SPEKTROMETR PLECAKOWY BACKPACK

Spektrometr przenośny typu BACKPACK (plecakowy) jest przenośnym urządzeniem umieszczonym w plecaku, które jest przeznaczone do detekcji materiałów i źródeł radioaktywnych. Jest to bardzo wydajne narzędzie do działań prewencyjnych w kontekście terrorystycznych działań radiologicznych oraz tzw. nieautoryzowanych aktywności takich jak nielegalne magazynowanie, przechowywanie, używanie oraz transport substancji radioaktywnych.


IDENTYFIKATOR RADIONUKLIDÓW AT6102

Przenośny wielo-funkcjonalny identyfikator radionuklidów zaprojektowany w celu poszukiwania, lokalizacji, pomiaru i identyfikacji radionuklidów. Może być używany do monitoringu radiacyjnego wraz z funkcją automatycznej detekcji położenia geograficznego (GPS). Model AT6102 może również mierzyć promieniowanie neutronowe ( zliczenia w okresie czasu).


SPEKTROMETR OSOBISTY SPRD

Spektrometryczny osobisty detektor promieniowania SPRD to kompaktowe urządzenie zaprojektowane w celu bardzo szybkiej detekcji materiałów promieniotwórczych oraz źródeł wraz z funkcją identyfikacji radionuklidów pochodzenia naturalnego, medyczne oraz przemysłowego.


SPEKTROMETR POLOWY (FIELD) AT6101

Przenośne i wielofunkcyjne spektrometry gamma typu scyntylacyjnego mogą być używane zarówno w laboratorium jak i w warunkach polowych. Główną funkcją spektrometru jest identyfikacja radionuklidów (naturalne, medyczne, przemysłowe) bez połączenia z komputerem. Dodatkowe funkcje urządzenia są następujące: detekcja źródeł radioaktywnych pomiar mocy dawki.


SPEKTROMETR POLOWY (FIELD) AT6101D

Przenośny wielofunkcyjny spektrometr gamma, który powstał z myślą o pomiarze aktywności właściwej dla izotopów K, Ra, Th - czyli naturalnych radionuklidów występujących w materiałach budowlanych, surowcach oraz materiałach przetworzonych, odpadach przemysłowych oraz innych obiektach środowiskowych. Za pomocą tego detektora można również dokonać pomiaru aktywności powierzchniowej Cs-137 w glebie innych substancjach glebo-podobnych.