DOZYMETRYCZNA BRAMKA MOBILNA HS-PORT

DOZYMETRYCZNA BRAMKA MOBILNA HS-PORT  została zaprojektowana do wykrywania i pomiaru promieniowania gamma na potencjalnie skażonym personelu, pojazdach itp. Charakteryzuje się bardzo szybkim uruchomieniem (jedna osoba w 2 minuty) i może być wykorzystywana w wielu zastosowaniach w terenie oraz stacjonarnie, takich jak: reagowanie kryzysowe, monitorowanie krytycznych obiektów, dyskretne monitorowanie wydarzeń z poziomu pojazdu (koncerty, imprezy sportowe itp.). System jest obsługiwany zdalnie za pomocą telefonu komórkowego lub laptopa poprzez WIFI bez dodatkowego połączenia kablowego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE


DETEKTORY


Sygnalizacja przekroczenia ustawionego progu alarmowego jest realizowana poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny wbudowany w urządzenie. Po włączeniu następuje automatyczna kontrola sprawności przyrządu - sygnalizowane są wszelkie niesprawności. Włączenie alarmu następuje w chwili, gdy poziom promieniowania pochodzący od źródła przekroczy nastawiony próg.


ZASTOSOWANIEOPROGRAMOWANIE


- automatyczna rejestracja wszystkich zdarzeń, tła, pomiarów, alarmów, awarii itp.

- cyfrowa regulacja czujników (nie jest wymagana żadna interwencja mechaniczna)

- przemysłowy komputer PC z najnowszą wersją systemu operacyjnego Windows

- moduły kalibracji, weryfikacji i konfiguracji

- oprogramowanie HS-RAD, które można dostosować w dowolnym języku

- moduł głosowy dla spersonalizowanych komunikatów głosowych

- możliwość obsługi zdalnej (TCP/IP)

- złącze USB do pobierania wszystkich danych na urządzenie zewnętrzne