DATOWANIE PRÓBEK

Oferujemy Państwu ustalenie wieku danego obiektu metodą luminescencyjną.

Badania polegają na wyznaczeniu wieku próbki wraz z niepewnością i uwzględniają:

– wyznaczenie dawki równoważnej na podstawie pomiarów luminescencyjnych;

– określenie dawki rocznej za pomocą spektrometrii gamma dla badanej próbki oraz dla osadów pobranych z najbliższego otoczenia próbki.

Podejmujemy się wyznaczania wieku obiektów takich, jak m.in.:

  • czwartorzędowe osady geologiczne (próbki pobrane z odsłonięć lub wierceń),
  • zabytkowa ceramika (artystyczna, użytkowa, budowlana) – np. pozyskana z wykopalisk archeologicznych lub cegły z istniejących budynków

Fizyczna podstawa datowania luminescencyjnego (OSL i TL) jest odmienna od metod radioizotopowych, w tym metody radiowęglowej (C-14). Datowanie luminescencyjne wykorzystuje minerały i pokrywa zakres wieku od kilkudziesięciu lat do kilkuset tysięcy lat. Oznaczony wiek odnosi się do momentu ostatniej, w historii badanego obiektu, ekspozycji na działanie światła słonecznego (transport materiału i sedymentacja osadów geologicznych) lub ostatniego wygrzania (wypalenie ceramiki w trakcie jej produkcji).