SZKOLENIA

Posiadanie sprzętu dozymetrycznego to tylko połowa sukcesu. Aby zareagować należycie w sytuacji zagrożenia (zdarzenia radiacyjnego) potrzeba wielu godzin szkoleń i treningu praktycznego. Organizujemy szkolenia, podczas których nasi eksperci związani od wielu lat z obszarem dozymetrii uczą prawidłowych praktyk pomiarowych oraz umiejętnego zachowania się w sytuacji podwyższonego poziomu promieniowania. Stawiamy przede wszystkim na praktyczną znajomość zagadnień, tak aby szkolony poznał i zapamiętał najważniejsze zasady pomiaru dozymetrycznego oraz poszukiwania materiału radioaktywnego.


Szkoleni otrzymują sporą dawkę wiedzy, aby potrafili samodzielnie zinterpretować wynik pomiaru oraz posiadali większą świadomość w aspekcie zjawiska radioaktywności. Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, które w swojej pracy spotykają się z materiałami radioaktywnymi bądź promieniowaniem jonizującym (straż pożarna, obrona cywilna, przemysł, instytuty naukowe i wiele innych). Organizujemy szkolenia dla formacji proobronnych, klas wojskowych, wojsk obrony terytorialnej oraz organizacji paramilitarnych.


Podczas szkoleń zapewniamy sprzęt dozymetryczny oraz bezpieczne w użytkowaniu naturalne materiały radioaktywne. Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny, spośród którego nasi specjaliści mogą Państwa przeszkolić.

Jeżeli nie ma szukanego przez Was tematu - skontaktujecie się z nami.

Odpowiemy na każde zapytanie.

Tematyka szkoleń:

 • PODSTAWY PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
 • JEDNOSTKI DOZYMETRYCZNE I NIEDOZYMETRYCZNE
 • METODYKA POSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ NIEKONTROLOWANYCH
 • SKUTECZNE WYSZUKIWANIE MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH W ZŁOMIE LUB ODPADACH
 • DOBRE PRAKTYKI POMIAROWE
 • POMIAR SZCZELNOŚCI ZAMKNIĘTYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH
 • ZDARZENIE RADIACYJNE - SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 • SKAŻENIA POWIERZCHNIOWE - POMIAR BEZPOŚREDNI I METODĄ WYMAZU
 • PARAMETRY URZĄDZEŃ RADIOMETRYCZNYCH
 • WYZNACZENIE STREFY AWARYJNEJ, TERENU KONTROLOWANEGO i NADZOROWANEGO
 • SZKOLENIE Z OBSŁUGI DOZYMETRÓW (np. RK-100-2, PM-1401M, RUM-2 i inne)
 • NORM (Naturally Occuring Radioactive Materials)

SZKOLENIA Z OBSŁUGI URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu obsługi urządzeń dozymetrycznych różnych producentów krajowych i zagraniczych: Baltic Scientific Instruments, Atomtex, Polon-Alfa, Polimaster, OWR oraz wielu innych. Zapraszamy na szkolenia użytkowników różnych urządzeń dozymetrycznych m.in:

 • Monitor promieniowania gamma PM-1401M
 • Radiometr DPO
 • Dawkomierz AT2503
 • Detektory półprzewodnikowe HPGe
 • Monitor promieniowania gamma i neutronowego PM-1401GN
 • Radiometr RK-100-2
 • Dawkomierz PM1610
 • Monitor skażeń RK-100-2+RK-100
 • Monitor skażeń RKP-2
 • Radiometr RUM-2
 • Bramki dozymetryczne

i wiele innych.