SZKOLENIA (OCHRONA RADIOLOGICZNA)

Posiadanie sprzętu dozymetrycznego to tylko połowa sukcesu. Aby zareagować należycie w sytuacji zagrożenia (zdarzenia radiacyjnego) potrzeba wielu godzin szkoleń i treningu praktycznego. 

Organizujemy szkolenia, podczas których nasi eksperci związani od wielu lat z obszarem dozymetrii uczą prawidłowych praktyk pomiarowych oraz umiejętnego zachowania się w sytuacji podwyższonego poziomu promieniowania. Stawiamy przede wszystkim na praktyczną znajomość zagadnień, tak aby szkolony poznał i zapamiętał najważniejsze zasady pomiaru dozymetrycznego oraz poszukiwania materiału radioaktywnego.


Szkoleni otrzymują sporą dawkę wiedzy, aby potrafili samodzielnie zinterpretować wynik pomiaru oraz posiadali większą świadomość w aspekcie zjawiska radioaktywności. Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, które w swojej pracy spotykają się z materiałami radioaktywnymi bądź promieniowaniem jonizującym:

Zgodnie z ustawą Prawo Atomowe punkty skupujące metale kolorowe (skupy złomu) powinny przeszkolić swoich pracowników w zakresie rozpoznawania podejrzanych urządzeń lub materiałów zawierających elementy promieniotwórcze. Organizujemy szkolenia dla takich zakładów, przekazując wiedzę jak rozpoznać takie obiekty oraz jak je wyszukiwać. Dzięki takim umiejętnościom, właściciele zakładów przetwórstwa unikają niepożądanego ryzyka skażenia innych elementów, ich przetworzenia i w konsekwencji odpowiedzialności karnej oraz finansowej.

TEL.  22-122-88-85 (WARSZAWA)

 TEL. 720-744-309 (POLSKA)

inspektor@dozymetris.pl

Podczas szkoleń zapewniamy sprzęt dozymetryczny oraz bezpieczne w użytkowaniu naturalne materiały radioaktywne. Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny, spośród którego nasi specjaliści mogą Państwa przeszkolić.

Jeżeli nie ma szukanego przez Was tematu - skontaktujecie się z nami. 

Odpowiemy na każde zapytanie.

Tematyka szkoleń:

SZKOLENIA Z OBSŁUGI URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu obsługi urządzeń dozymetrycznych różnych producentów krajowych i zagraniczych: Baltic Scientific Instruments, Atomtex, Polon-Alfa, OWR oraz wielu innych.