WYPOŻYCZALNIA LICZNIKÓW GEIGERA-MULLERA

ZAMÓWIENIE USŁUGI POMIARU PRZEZ INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ IOR-1 lub IOR-3

Jeżeli chciałbyś zlecić pomiar profesjonaliście z długoletnim doświadczeniem i otrzymać protokół sprawdzenia pomiaru wraz z wnioskami/zaleceniami, to nie wahaj się skontaktować z naszą firmą. Ustalimy z Tobą zakres pomiaru i jego szczegóły.

Jeżeli jesteś zainteresowany wypożyczeniem dozymetru, radiometru, dawkomierza lub monitora skażeń przez dany okres czasu, to zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami ds. dozymetrii. Pomożemy Ci dobrać urządzenie w zależności od zastosowania, typu promieniowania oraz parametru fizycznego, który powinien być zmierzony.

Zdarzają się sytuacje, że użytkownik chciałby przeprowadzić jednorazowy pomiar promieniowania radioaktywnego dla konkretnego materiału, swojego domu, budynku, samochodu lub obiektu.


WSZYSTKIE NASZE URZĄDZENIA SĄ SPRAWDZANE I KONTROLOWANE W LABORATORIUM, GDZIE PODLEGAJĄ OCENIE POPRAWNOŚCI WSKAZAŃ W POLU PROMIENIOWANIA IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH (ALFA, BETA, GAMMA). GWARANTUJE TO DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, KTÓRE NIE ZAWIODĄ W SYTUACJI REALNEGO NARAŻENIA.

JAKI SPRZĘT DOZYMETRYCZNY MOŻEMY WYPOŻYCZYĆ ?

Oprócz możliwości zakupu takiego sprzętu w naszej firmie, oferujemy również wypożyczenie następującej aparatury dozymetrycznej:

 • dawkomierz indywidualny - pomiar dawki;
 • radiometr przenośny - pomiar mocy dawki;
 • monitor skażeń - pomiar skażeń powierzchniowych, szczelności danego obiektu;
 • detektor materiałów radioaktywnych w złomie - wyszukiwanie i lokalizacja;
 • miernik mocy dawki;
 • licznik Geigera-Muellera;
 • detektor scyntylacyjny - pomiar w trudnych warunkach;
 • detektor promieniowania neutronowego;
 • indykator promieniowania alfa, beta i gamma;
 • miernik impulsowego oraz ciągłego promieniowania X;
 • analizator wielokanałowy - weryfikacja jakościowa widma.

DO JAKICH POMIARÓW WYPOŻYCZAMY NASZ SPRZĘT?

 • pomiar mocy dawki promieniowania gamma (w domu, magazynie, zakładzie, kontenerach lub innym obiekcie);
 • pomiar dawki promieniowania gamma (np. w otoczeniu pacjenta leczonego radioizotopami - terapia jodem, przy narażeniu w pracy);
 • pomiar skażeń powierzchniowych alfa, beta i gamma;
 • poszukiwanie materiału radioaktywnego w złomie, odpadach,kruszywie, tyglu, pryzmie bądź ładunku;
 • zbadanie poziomu bezpieczeństwa (skażenie + moc dawki) obiektu, kontenera, budynku, piwnicy, fundamentów, auta itd;
 • pomiar radonu w obiekcie/budynku;
 • pomiar spektrometryczny danego źródła promieniowania jonizującego/izotopu;
 • pokazy edukacyjne, wystawy, imprezy edukacyjne;
 • obmiar dozymetryczny;
 • kontrola dozymetryczna;
 • wyznaczenie stopnia narażenia użytkownika podczas pracy przy źródle promieniowania jonizującego;
 • wyjazd do Czernobyla, kopalni uranu, Fukushimy lub innego post-nuklearnego miejsca, gdzie może występować podwyższony poziom promieniowania jonizującego.

NA JAKICH ZASADACH SPRZĘT DOZYMETRYCZNY JEST WYPOŻYCZANY?

Po ustaleniu typu sprzętu, okresu wypożyczenia oraz ceny, spisujemy krótką umowę wypożyczenia. Zawiera ona podstawowe dane potrzebne do wysłania sprzętu w konkretne miejsce i jego odesłania (kurierem).

Umowa może być podpisana korespondencyjnie, a podpisany skan przesłany na maila. Płatność dokonywana jest na podstawie faktury proforma.

Cena uzależniona jest od rodzaju sprzętu jaki jest wypożyczany oraz długości okresu wypożyczenia. Z reguły, koszt wypożyczenia waha się w granicach między 5 - 10 % ceny urządzenia.