UZYSKANIE ZEZWOLENIA LUB ZGŁOSZENIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI (PAA)

Świadczymy usługi przygotowania wniosku wraz z kompletem dokumentacji w celu uzyskania zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki lub przeprowadzenia audytu w zakresie wyboru odpowiedniej formy reglamentacji. Urządzenia typu X-ray lub aparatura izotopowa wykorzystywane w przemyśle (medycynie) posiadają różną charakterystykę, parametry lub cechy fizyczne - wszystko to może wpływać na wybór prawidłowej formy prowadzenia działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

W przypadku wątpliwości czy dana placówka/ zakład pracy/ działalność podlega reglamentacji w świetle ustawy Prawo Atomowe pomagamy ustalić czy to działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, która podlega zezwoleniu, zgłoszeniu, powiadomieniu lub wyłączeniu. Wytłumaczymy z czym wiąże się każda z tych form reglamentacji oraz pomożemy krok po kroku, w uzyskaniu określonego poświadczenia organu nadzorczego, czyli Państwowej Agencji Atomistyki. W ramach udzielonego pełnomocnictwa możemy reprezentować danego klienta przed organem nadzorczym w celu uzyskania zezwolenia/zgłoszenia.

 Oferując swoje usługi w ramach uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej zapewniamy: