UZYSKANIE ZEZWOLENIA LUB ZGŁOSZENIA PAA

URZĄDZENIE X-RAY WYTWARZAJĄCE PROMIENIOWANIE RTG W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Świadczymy usługi przygotowania wniosku wraz z kompletem dokumentacji w celu uzyskania zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki lub przeprowadzenia audytu w zakresie wyboru odpowiedniej formy reglamentacji. Urządzenia typu X-ray wykorzystywane w przemyśle posiadają różną charakterystykę, parametry lub cechy fizyczne - wszystko to może wpływać na wybór prawidłowej formy prowadzenia działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

W przypadku wątpliwości czy dana placówka/ zakład pracy/ działalność podlega reglamentacji w świetle ustawy Prawo Atomowe pomagamy ustalić czy to działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, która podlega zezwoleniu, zgłoszeniu, powiadomieniu lub wyłączeniu. Wytłumaczymy z czym wiąże się każda z tych form reglamentacji oraz pomożemy krok po kroku, w uzyskaniu określonego poświadczenia organu nadzorczego, czyli Państwowej Agencji Atomistyki. W ramach udzielonego pełnomocnictwa możemy reprezentować danego klienta przed organem nadzorczym w celu uzyskania zezwolenia/zgłoszenia.

Oferując swoje usługi w ramach uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej zapewniamy:

  • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej,

  • nadzór nad sprawnym działaniem aparatury rentgenowskiej oraz dozymetrycznej,

  • nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym niezbędnych szkoleń pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej,

  • przedstawienie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz pomoc w ustalaniu optymalnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służącego do ochrony pracowników oraz pacjentów przed promieniowaniem jonizującym,

  • dokonanie oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy,

  • współpraca z organami nadzoru (Państwowa Agencja Atomistyki),

  • konsultacje z kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie polepszenia stanu ochrony radiologicznej w placówce.