BRAMKA GAMMA PM-CONVEYOR (TAŚMOCIĄGI)

Bramka gammaPM-CONVEYORnad taśmociągiem
Bramka gammaPM-CONVEYOR z wieżą sygnalizacyjną

BRAMKA GAMMA PM-CONVEYOR (TAŚMOCIĄGI) jest systemem przeznaczonym do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych na taśmociągach zainstalowanych w zakładach przemysłowych, unieszkodliwiania odpadów czy spalarniach.

Stacjonarne monitory promieniowania gamma umieszczone na wjeździe danej lokalizacji, w celu ciągłego skanowania przejeżdżających pojazdów stanowią pierwszą linię zabezpieczenia przed niepożądanymi materiałami radioaktywnymi. Mimo, iż są to systemy bardzo wydajne, ich zdolność detekcji, a zarazem efektywność jest zmniejszona ze względu na wysoką absorpcję promieniowania radioaktywnego w dużej masie ładunku. Może się więc zdarzyć, że źródło promieniotwórcze, które znajduje się w środku ładunku nie zostanie wykryte. To waśnie wtedy bramki umieszczone nad/pod taśmociągami pozwalają wykryć materiały radioaktywne, stanowiąc niejako drugi poziom ochrony (detekcji).

Urządzenie jest przeznaczone do wykrywania źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w przypadku następujących lokalizacji:


- złomowiska;- zakłady handlu i przerobu złomu;- składowiska odpadów komunalnych;- punkty kontrolne elektrowni jądrowych;- zakłady przemysłowe.

SCHEMAT BLOKOWYBudowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora z bardzo czułym detektorem scyntylacyjnym, dobieranym w zależności od aplikacji:
- CsI(Tl), - NaI(Tl), - plastikowy.
Ponadto, urządzenie zawiera:
- sterownik detektora, - blok zasilania, - blok przetwarzania danych,- zestaw przekaźników.
Istnieje możliwość uruchomienia danego urządzenia (np.: podajnika, wieży sygnalizacyjnej) bądź zatrzymania (np.: taśmociągu) za pomocą wyjściowego sygnału alarmowego.
W przypadku przywrócenia stanu normalnej pracy można podać sygnał kasowania alarmu ze sterownika PLC.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

ZASADA DZIAŁANIA

Szczególną cechą przyrządu jest możliwość nastawiania progu sygnalizacji w polu promieniowania względem rejestrowanej aktualnie mocy dawki, co umożliwia lokalizację źródeł i wykrywanie materiałów radioaktywnych. Sygnalizacja przekroczenia zarejestrowanego tła promieniowania jest realizowana poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny. Istnieje opcja doboru odpowiedniego sygnalizatora bądź wieży sygnalizacyjnej w zależności od aplikacji.
Urządzenie pracuje zasadniczo w cyklu automatycznym z możliwością wprowadzania decyzji obsługującego w trybie serwisowym. Wyróżnia się następujące tryby pracy przyrządu:
• tryb testowania, • tryb kalibracji według poziomu tła promieniowania, • tryb nastaw, • tryb pomiaru, • tryb poszukiwania, • tryb łączności z komputerem osobistym (tylko w trybie serwisowym).
Po włączeniu następuje automatyczna kontrola sprawności przyrządu - sygnalizowane są wszelkie niesprawności. Następuje również zapamiętanie poziomu tła naturalnego promieniowania, po czym sygnalizator przechodzi do trybu pracy.
Włączenie alarmu następuje w chwili, gdy poziom promieniowania pochodzący od źródła przekroczy nastawiony próg. Więcej o progu oraz algorytmie działania bramki poniżej.

DOSTĘPNE KONFIGURACJE SYSTEMU BRAMKOWEGO

CERTYFIKAT ITRAP

Sygnalizator scyntylacyjny, będący głównym elementem systemu posiada certyfikat ITRAP (Illicit Trafficking Radiation Assessment Program), potwierdzający zgodność parametrów technicznych przyrządu z wymaganiami MAEA czyli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.

ALGORYTM POSZUKIWANIA MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO W ODPADACH, ZŁOMIE LUB INNYCH ELEMENTACH
Bramka działa na bazie algorytmu, który jest zdefiniowany w taki sposób, że każda statystycznie istotna zmiana wartości częstości zliczeń, powyżej naturalnego poziomu promieniowania jest rejestrowana i wyświetlana w postaci alarmu:
Pr = Ntło + n * sqrt(Ntło) gdzie:
Pr – próg alarmowy; Ntło – wartość częstości zliczeń dla tła naturalnego promieniowania w danym czasie kalibracji, gdzie sqrt = pierwiastek kwadratowy; n – ilość średnich odchyłek kwadratowych sigma δ; δ – odchylenie standardowe wartości obliczonej według powyższego wzoru (dla rozkładu Poissona liczby impulsów).
W momencie wykrycia podwyższonego poziomu promieniowania, w celu dokładnego zlokalizowania materiału promieniotwórczego w wydzielonej części odpadów można posłużyć się przenośnym INDYKATOR PROMIENIOWANIA ABG-10, który jest elementem opcjonalnym systemu.
W przypadku bardzo trudnych warunków do lokalizacji materiału promieniotwórczego (duży stopień ekranowania ze względu na występujące elementy złomowe, warunki pogodowe, niesprzyjająca geometria pomiaru) w wydzielonej części odpadów podejrzanych o skażenie, do tego celu należy użyć monitora o względnie większej czułości niż wspomniany wyżej indykator. GAMMA TRACER GT2-1 to przenośny monitor promieniowania gamma z wbudowanym bardzo czułym detektorem półprzewodnikowym CdZnTe, który pozwala na wykrywanie i lokalizowanie materiałów radioaktywnych w złomie, odpadach medycznych bądź innych pozostałościach. Miernik może być używany jako dozymetr aktywujący alarm akustyczny, optyczny i wibracyjny w momencie przekroczenia wcześniej ustawionych wartości progów mocy dawki.

Więcej o praktycznych wskazówkach poprawnego wykonania pomiaru, mającego na celu wyszukanie i zlokalizowanie materiału promieniotwórczego w złomie bądź odpadach, znajdziecie na stronie: https://www.dozymetris.pl/przydatne-informacje-techniczne

Tam należy wybrać temat: 10. WYKRYWANIE MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO W ZŁOMIE I ODPADACH - POPRAWNE PRZEPROWADZENIE POMIARU

PLIKI DO POBRANIABROSZURA INFORMACYJNA
STRONA_WWW_DOZYMETRIS_2018_STACJONARNE MONITORY_GAMMA.pdf