zdjęcie SKANER PROMIENIOWANIA GAMMA

SKANER PROMIENIOWANIA GAMMA W ODPADACH I ZŁOMIE jest pośrednim systemem (pod kątem ceny i wydajności) między dużą bramka złomową a ręcznym monitorem. Przeznaczony do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w zakładach przemysłowych, unieszkodliwiania odpadów czy spalarniach . Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl).

System przeznaczony jest do wykorzystania przez specjalistów, do zadań których należy kontrola obecności promieniowania jonizującego oraz wykrywanie materiałów radioaktywnych w zakładach odpadów komunalnych, przetwarzania złomu oraz spalarniach. Szczególną cechą przyrządu jest możliwość nastawiania progu sygnalizacji w polu promieniowania względem rejestrowanej aktualnie mocy dawki, co umożliwia lokalizację źródeł i wykrywanie materiałów radioaktywnych.

Dzięki hermetycznej budowie, odporności na wstrząsy oraz bardzo wysokiej czułości, jest szczególnie przydatny, jako wyposażenie przy kontroli wszelkiego rodzaju ruchu rzeczy w celu wykrycia niekontrolowanego przewozu materiałów promieniotwórczych. Sam sygnalizator może być również bardzo pomocny jako wyposażenie służb ratownictwa technicznego do kontroli miejsc użyteczności publicznej.

BUDOWA

Sygnalizacja przekroczenia zarejestrowanego tła promieniowania jest realizowana poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny. Istnieje opcja doboru odpowiedniego sygnalizatora bądź wieży sygnalizacyjnej w zależności od aplikacji.

Po włączeniu następuje automatyczna kontrola sprawności przyrządu - sygnalizowane są wszelkie niesprawności. Następuje również zapamiętanie poziomu tła naturalnego promieniowania, po czym sygnalizator przechodzi do trybu pracy. Włączenie alarmu następuje w chwili, gdy poziom promieniowania pochodzący od źródła przekroczy nastawiony próg.

W momencie wykrycia podwyższonego poziomu promieniowania w celu dokładnego zlokalizowania materiału promieniotwórczego można posłużyć się przenośnym Indykatorem promieniowania ABG-10, który jest elementem opcjonalnym systemu.

Sygnalizator scyntylacyjny, będący głównym elementem systemu posiada certyfikat ITRAP, potwierdzający zgodność parametrów technicznych przyrządu z wymaganiami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.

W przypadku bardzo trudnych warunków do lokalizacji materiału promieniotwórczego (duży stopień ekranowania ze względu na występujące elementy złomowe, warunki pogodowe, niesprzyjająca geometria pomiaru) w wydzielonej części odpadów podejrzanych o skażenie, do tego celu należy użyć monitora o względnie większej czułości niż wspomniany wyżej indykator. GAMMA TRACER GT2-1 to przenośny monitor promieniowania gamma z wbudowanym bardzo czułym detektorem półprzewodnikowym CdZnTe, który pozwala na wykrywanie i lokalizowanie materiałów radioaktywnych w złomie, odpadach medycznych bądź innych pozostałościach. Miernik może być używany jako dozymetr aktywujący alarm akustyczny, optyczny i wibracyjny w momencie przekroczenia wcześniej ustawionych wartości progów mocy dawki.

Więcej o praktycznych wskazówkach poprawnego wykonania pomiaru, mającego na celu wyszukanie i zlokalizowanie materiału promieniotwórczego w złomie bądź odpadach, znajdziecie na stronie: https://www.dozymetris.pl/przydatne-informacje-techniczne

Tam należy wybrać temat: 10. WYKRYWANIE MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO W ZŁOMIE I ODPADACH - POPRAWNE PRZEPROWADZENIE POMIARU

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Typ detektora gamma CsI(Tl) lub plastikowy

Czułość sygnalizatora dla 137Cs (100 s-1) / (mSv/h)

Czułość sygnalizatora dla 241Am (70 s-1) / (mSv/h)

Zdolność wykrywania źródeł:

- 400 kBq 137Cs z odległości 1 m

Zakres rejestrowanych energii [0,06 ÷ 3] MeV

Czas pomiaru 0,25 s

Zasilanie 230 V

Zakres temperatur pracy -30 oC ÷ +40 oC

Rodzaje sygnalizacji akustyczna, optyczna